Skip to main content
فهرست مقالات

کلمات فارسی در زبان عامیانه مصری

نویسنده: ؛

مترجم: ؛

مهر 1367 - شماره 55 (3 صفحه - از 27 تا 29)

کلید واژه های ماشینی : زبان عامیانه مصر ،زبان عامیانه ،زبان عامیانه مصری ،مصر ،کلمه فارسی ،عامیانه ،عامیانه مصر ،مصری ،عامیانه مصری ،زبان عامیانهء مصر ،کلمهء فارسی ،کلمه در زبان عامیانه ،فارسی در زبان ،مصر به نوعی شیرینی ،برگرفته ،کلمهء ،زبان عامیانهء مصری ،زبان عامیانهء ،معرب ،عامیانهء مصر ،زبان فارسی ،فارسی در زبان عربی ،واژه‌های فارسی در زبان ،واژه‌های فارسی ،زبان عربی ،مصر به نوعی ،عامیانهء ،شیرینی ،به‌معنی ،معرب شده

صفحه:
از 27 تا 29