Skip to main content
فهرست مقالات

نگرشی کوتاه به «لئوی آفریقایی»

(1 صفحه - از 48 تا 48)

خلاصه ماشینی:

"! پنج نامهء محذوف این مجموعه،مجزا و به غیر از دیگر نامه‌های قبلی مرحوم‌ شریعتی،در بردارندهء 28 نامه می‌باشد8که طبیعتا تکمله و نمایان بخش انتشار نامه‌های آن مرحوم است ولی با توجه به‌ وصیت‌نامهء معلم شهید دکتر علی شریعتی و تعهد دفتر اجرای آن‌9باید گفت«خلف وعده»صورت گرفته،چرا که‌ پنج نامهء دیگر از آن مرحوم،که در هیچیک از مجموعه آثار گذشته درج نشده،در این کتاب که عنوان نامه‌ها را بر خود دارد،نیز نیامده است. و در دیگر مجموعه آثار نیامده به قرار ذیل است: -البته بدون ذکرعنوان نامه‌ها و مکاتبات آن مرحوم با افراد خارجی‌11 *نامهء معلم شهید دکتر علی شریعتی که در فروردین 56 و تقریبا دو ماه قبل از شهادت خطاب به یاران خود در حسینیهء ارشاد به رشتهء تحریر در آمده و مطلع آن این است."

صفحه:
از 48 تا 48