Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیلی از: بسط و قبض تئوریک شریعت یا نظریه تکامل معرفت دینی

نویسنده:

(6 صفحه - از 10 تا 15)

کلید واژه های ماشینی : شریعت ،معارف ،تکامل ،نظریه تکامل معرفت دینی ،فقهی ،فلسفه ،اجتهاد ،آرای ،احکام ،تحول ،اسلامی ،قرآن ،شک ،استنباط ،نظریه ،اختلاف آرای فقیهان ،دانشهای ،اختلاف ،استنباط احکام ،فهم ،انسان ،اصل ،مسائل ،قواعد ،کلی ،عوامل اختلاف آرای فقهی فقیهان ،مسائل فلسفی ،مقاله ،علوم طبیعی ،قبض تئوریک شریعت

خلاصه ماشینی:

"3-مبانی و شرایط اجتهاد و استنباط حکمدر بحث گذشته نحوه رابطه علوم طبیعی با مسائل فلسفی مطرح گردید و روشن شد که هرگز این دو نوع دانش بشری از نظر تحول و تکامل به هم گره نخورده‌اند و ورود مهمان جدید در محفل علوم طبیعی حتی حرکت نامحسوس را در اصول و قواعد فلسفی ایجاد نمی‌کند چیزی که باید پیرامون آن به بحث و گفت‌وگو بپردازیم، تبیین پایه تأثیر علوم حتی عرفان و فلسفه در مسائل فقهی است و نقش تکامل علوم در بالا رفتن کیفیت استنباط احکام از منابع و مدارک می‌باشد در این مورد در مقاله یاد شده چنین آمده است:«همواره فهم شریعت به مبانی بیرون از شریعت و فهم فقهی به مبانی بیرون از فقه(کلام، روان‌شناسی و... ولی در اینجا باید چند نکته را یادآور شویم:1-آرای تفسیری همه مقصود قرآن نیستگاهی دانشمندان و مفسران اسلامی با توجه به اندوخته‌های علمی خود و براساس علوم رایج عصر خویش برداشتهایی از آیات قرآن نموده‌اند، و پس از گذشت زمان و تکامل آن علوم، مفسران دوره بعد برداشتهای دیگری نموده‌اند، حال آیا می‌توان همه این آرا و نظریات را به طور دربست به عنوان واقعیت مراد و مقصود قرآن پذیرفت و یا آنکه تنها برخی صحیح و واقع‌نما بوده و آرای دیگر نادرست و غیر واقع‌بینانه است؟به نظر ما در این موارد نبایستی به طور کلی و دربست نظریه‌ای را تخطئه یا تصویب کرد چه بسا همه این برداشتها درست باشد و هر کدام گوشه‌ای از مقصود قرآن را بیان کرده‌اند زیرا در زمینه معارف، آیات قرآن دارای «بطون»است و این دریای بیکران همه تشنگان معارف را سیراب می‌نماید."

صفحه:
از 10 تا 15