Skip to main content
فهرست مقالات

پس افتادگی فرهنگی

نویسنده:

مترجم:

(3 صفحه - از 35 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : پس‌افتادگی فرهنگی، اتومبیل، فرضیه پس‌افتادگی فرهنگی، نظریه، سازگاری، نظریه پس‌افتادگی فرهنگی، اختراعات، اجتماعی، ناسازگاری، جاده‌ها

خلاصه ماشینی:

"برای مثال قوانین مربوط به ارشدیت(فرزند ارشد)به عنوان متغیر مستقل باعث ایجاد تغییر در نظام قانونی شد و نه تکنولوژی، تغییر در قانون ارشدیت پس از مدتی تأخیر با تغییر در نظام اقتصادی مربوط به کشاورزی و تولیدات خانگی همراه بود، بنابر این چنین نتیجه می‌گیریم که علت اینکه تغییرات تکنولوژیکی اغلب زودتر اتفاق می‌افتد یک واقعیت ساده مشاهده شده است و امری نیست که در ذات نظریه نهفته باشد. اینکه اجزای مختلف فرهنگ دارای ارتباط درونی زیادی است، امری مسلم است، مذهب با علم ارتباط دارد، خانواده به تعلیم و تربیت وابسته است، تعلیم و تربیت و صنایع با یکدیگر مرتبطاند، جاده‌ها برای اتومبیل ضروری است، اما بعضی روابط متقابل بین بخشهای مختلف فرهنگ یا بسیار ضعیف بوده و یا ابدا وجود ندارد، مثلا نقاشی به تولید بنزین ربطی ندارد- نزدیک بود بگویم که شعر سرودن و فضا پیمایی مرتبط نیستند، اما اخیرا کتاب قطوری حاوی مجموعه اشعار در باره فضانوردی دیده‌ام-به هر حال، آنجا که اجزای فرهنگ مثل قسمتهای مختلف ماشین به همدیگر وصل می‌شوند، پس افتادگی فرهنگی بسیار متداول است، اما اگر قسمتهای مختلف فرهنگ مثل ریگهای کنار دریا پخش شده باشند در آن صورت پس‌افتادگی فرهنگی بسیار نادر است. اغلب اینها کوچک و جزیی هستند اما تعدادی از آنها نیز که مهم‌اند با سرعت ظاهر می‌شوند-مثلا می‌توان از پیشرفتهایی که در زمینه اتم شکافی صورت می‌گیرد نام برد-در حالیکه کشفیات و اختراعات به طور روزافزون مورد استفاده و استعمال قرار می‌گیرد ما مجبوریم خودمان را با آنها سازش دهیم، باید خودمان را با دنیای در حال دگرگونی هماهنگ سازیم، اما ما این کار را با کمی تأخیر انجام می‌دهیم، بنابر این ضمیمه تئوری پس افتادگی فرهنگی این است که پس افتادگیها به علت شتاب و حجم تغییرات تکنولوژیکی متراکم می‌شوند."

صفحه:
از 35 تا 37