Skip to main content
فهرست مقالات

پس از قرنها تأخیر

نویسنده:

(1 صفحه - از 41 تا 41)

خلاصه ماشینی:

"المنطقیات للفارابی، الجزء الاول، تحقیق محمد تقی دانش‌پژوه، مکتبة المرعشی النجفی، قم، 1367ابن سینا در شرح حال خود آورده است:«و کتاب ما بعد الطبیعه را مطالعه نمودم اما چیزی از آن فهم نمی‌کردم و به کنه مقصود نمی‌رسیدم. پیدا کردن این موارد در این 18 رساله که کمتر از نیمی از آثار منطقی اوست آسان است و از این هم آسانتر می‌بود اگر ناشر دست کم فهرست اعلامی برای چنین کتابی فراهم کرده بود. اگرچه تا به همه آثار موجود او دسترسی پیدا نکنیم حرف سنجیده‌ای در مقام بلند او در منطق نمی‌توانیم بزنیم-و انتشار این کتاب گامی اساسی در رسیدن به این هدف است-شاید حرف زیر خالی از حقیقتی نباشد:نابغگان باید خیلی خوش اقبال باشند-که اغلب نیستند-و خردمندانه کار کنند-که اغلب نمی‌کنند-تا آنچه را می‌اندیشند، چنانکه باید به دیگران انتقال دهند."

صفحه:
از 41 تا 41