Skip to main content
فهرست مقالات

زنده یاد دکتر کاظم سامی قربانی مظلوم توطئه

نویسنده:

(2 صفحه - از 64 تا 65)

کلید واژه های ماشینی : سامی، اندیشه، روح، فعالیت، جهان، انقلاب، دکتر کاظم سامی، فعالیت جبهه ملی، ملی، سامی قربانی مظلوم

خلاصه ماشینی:

"زمانیکه استنادهای مذهبی او را در مقابل ظلم و جور و ستم و بی‌عدالتی به همراه مثالهای تاریخی و ملی و تطابق آنها را به یاد می‌آورم و وقتی که پایه‌های اندیشه پویایش را که از همان ابتدا بر روی سه شالوده ملیت، مذهب و عدالتخواهی قرار گرفته بود از ذهن خود می‌گذرانم، زمانی که تکامل هر کدام از مبانی فوق را در طی سالهای گذشته از مدنظر خویش مرور می‌دهم، سامی را روح فعال جامعه و نمونه مجسم تحول و تطور اندیشمندانه مبارزات چهل ساله اخیر جامعه ایران می‌یابم. در این مورد بهتر است قلم را به دست خود سامی بدهیم تا ببینیم که چگونه می‌اندیشید:«تاریخ استعمار نشان می‌دهد که نظام بهره‌کشی و اقتصادپرستی جدید و فلسفه«اصالت مصرف»از چه راهها و با چه نیرنگها و توطئه‌های ضد انسانی-مجهز به نیروی علم و فلسفه و تکنیک و هنر و ادب و جامعه‌شناسی و تاریخ و روان‌شناسی و سلاح جنگ و صلح و سیاست-می‌کوشد تا همه کشورهای جهان را به بازار کالای خویش بدل سازد و برای توفیق در این راه باید همه انسانها به شکل«موجودات مصرف کننده»درآیند، و همه ملتها، اصالتها و خصوصیتهای معنوی و تاریخی و مذهبی و قومی خویش را که شخصیت و استقلالشان را می‌سازند نابود کنند و همه بشریت در اشکال یکنواختی براساس الگوی تحمیلی واحدی قالب‌ریزی شوند تا همه بردگان وابسته به دستگاههای تولیدی«امپراطوری جهانی»گردند و از شرق تا غرب جهان، مسلمان آسیایی، زردپوست بودایی، بت‌پرست آفریقایی و مسیحی آمریکای لاتین همه با یک تیپ، یک روح، یک نیاز، یک شیوه زندگی و یک پسند و پندار، مصرف کنندگان یکنواخت نظام جهانی گردند و این است که باید بر روی زمین برجها فرو ریزند و باروها بشکنند و همه سدهای استواری که در برابر هجوم غارتگرانه می‌ایستند، برچیده شوند و آنچه به یک جامعه انسانی شخصیت ممتاز و استقلال می‌بخشد و در برابر شبیخون این نظام جهانی از ارزشهای خویش دفاع می‌کند، محو شود یا مسخ..."

صفحه:
از 64 تا 65