Skip to main content
فهرست مقالات

فقه و معارف اسلامی در کشاکش افراط و تفریط ها

نویسنده:

(2 صفحه - از 7 تا 8)

کلید واژه های ماشینی : فقه، معارف، فقه و معارف اسلامی، معارف اسلامی در کشاکش، انقلاب، اصول، سخن، فهم، قرآن، سنت

خلاصه ماشینی: "با عرض معذرت به اصل سخن می‌پردازم: (به تصویر صفحه مراجعه شود) 1-سرچشمهء پیدایش دو خط فکری اخیر مدتی است که در محیط فکری و فرهنگی،به دنبال‌ بحثهای سیاسی و اجتماعی نزاعی پیرامون فقه«سنتی»و «پویا»در گرفته،و سبب تقسیم بندی رنج آوری شده،و این‌ شعله اخیرا دامن معارف و اصول اعتقادات را گرفته،و بحث‌ پویایی و سنتی در آن نیز رخنه کرده،که پویائی در فقه، بدون پویائی در برداشتهای اعتقادی ممکن نیست،و قبض و بسط در یک قسمت بدون«قبض»و«بسط»در قسمت دیگر میسر نمی‌باشد و«پویایی خواهان تا در جهان بینی و انسان شناسی و معرفت شناسی با اهل سنت‌ همنوا و هماهنگند... در یک کلام:آیا پویائی در تئوریهاست و مسائل‌ ظنی؟یا در قوانین و مسائل قطعی هم؟این امر باید روشن‌ شود،آیا مسائلی از شریعت اعم از معارف و فقه که جزء ضروریات اسلام است و به منزلهء جدول ضرب فیثاغورث‌ است آنها نیز دگرگون می‌شوند؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود) 3-بدون پذیرش«اصول ثابت»هیچ بحثی ممکن نیست‌ اصلا از این برادران سئوال می‌کنم اینکه می‌گوئید فهم دینی ما همپای فهم ما از طبیعت و کل جهان هستی‌ در دگرگونی و تحول است،آیا خود این مسأله را یک اصل‌ دائمی و یک امر ثابت می‌دانید؟یا بر این اعتقاد هستید که ممکن است روزی در سایهء پیشرفت و تکامل فلسفه و طبیعت شناسی این باور از بین رود،و ثابت گردد تحول‌ در یک قسمت از علوم تأثیری در تحول علوم دیگر ندارد؟ خلاصه از خود این اصل(ارتباط تغییرها)می‌توان بر ضد آن استفاده کرد."

صفحه:
از 7 تا 8