Skip to main content
فهرست مقالات

جستجوی نا امیدانه ویلیام / زندگی و زمان ویلیام شکسپیر

نویسنده:

مترجم:

(1 صفحه - از 59 تا 59)

خلاصه ماشینی:

"اگر تعلق این اشعار به‌ ویلیام شکسپیر جدی تلقی می‌شد،باید رونوشت عینی آنها نیز ارائه داده می‌شد،ولی‌ در میان نسخه‌های رنگ و رو رفته اثری از آنها به دست نیامد. کتاب لیوای فاقد یادداشت‌ است و فهرست راهنمای آن نیز که توسط خود وی تهیه شد برای چنین کتابی کافی بمقصود نیست. به هر حال اگر لیوای تمایل کمتری‌ جهت نیل به جایگاه رفیع فضلا نشان می‌داد، می‌توانست کتاب بهتری بنویسد."

صفحه:
از 59 تا 59