Skip to main content
فهرست مقالات

کلاسهای جبرانی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : آموزش، کودکان، دانش‌آموزان، معلم، مدرسه، کلاسهای جبرانی، امتحان، اسلام، آموزش و پرورش، پدر و مادر، خانواده، تربیت، فراموشی، اجتماعی، علل، انسان، مشکل، طرح، بقیه، عوامل، سال تحصیلی، سال جاری کلاسهای جبرانی، ممکن، فرزندی درس تحصیل، عدم توجه به مطالب درسی، زمینه، لازم، کودکان و نوجوانان، ترک تحصیل، طرح دانش‌آموزان دوره‌های تحصیلی

خلاصه ماشینی: "اما در باب روش آموزش و پرورش سعدی‌ نظریات زیر را ابراز داشته است: 1-انسان برای فهم مطالب و قضاوت در امور باید حواس خود را بکار برد: ترا دیده در سر نهادند و گوش‌ دهان جای گفتار و دل جای هوش‌ مگر باز دانی نشیب از فراز نگوئی که این کوته است آن دراز 2-در هر موقع بیم و امید را باید وسیلهء تربیت طفل قرار داد چنانکه فرماید:"به نیک‌ و بدش وعده و بیم کن‌" و در جای دیگر: طبیعت شود مرد را بخردی‌ بامید نیکی و بیم بدی 3-کودک را نباید بناز و نعمت پروراند ور نه‌ در دنیا دچار زحمت خواهد شد: پسر چون پدر نازکش پرورد بسا روزگارا که سختی برد و گرش دوست داری بنازش مدار 4-از طرف دیگر پدر باید فرزند را خوب‌ نگاه دارد و حاجات او را برآورد: پسر را نکودار و راحت رسان‌ که چشمش نماند بدست کسان 5-سعدی معتقد است که طفل را از رفیق و قرین بد باید دور داشت: نگه‌دار از آمیزگار بدش‌ که بدبخت و بیره کند چون خودش 6-معلم گاه سخت‌گیری باید بکند گاه ارفاق‌ و هیچگاه اعتدال را از دست ندهد: درشتی و نرمی بهم در،به است‌ چو رگزن که جراح و مرهم نه است‌ درشتی نگیرد خردمند پیش‌ نه سستی که نازل کند قدر خویش 7-اگر با وجود پیش گرفتن رویهء معتدل باز طفل سرپیچی کند باید به تنبیه بدنی توسل‌ جست: هر آن طفل کاو جور آموزگار نبیند جفا بیند از روزگار ندانی که سعدی مرا دازچه یافت؟ نه هامون نوشت و نه دریا شکافت‌ بخوردی بخورد از بزرگان قفا خدادادش اندر بزرگی صفا 8-تحصیلات نظری به تنهائی سودمند نیست بلکه باید با عمل توأم باشد و این مطلب‌ را باشکال مختلف در باب هشتم گلستان بیان‌ و تشریح فرموده که در اینجا نقل می‌شود: "عالم بی‌عمل درخت بی‌براست‌"و هرکه‌ علم خواند و عمل نکرد بدان ماند که گاو راند (به تصویر صفحه مراجعه شود) و تخم نیفشاند و"یکی را گفتند عالم بی‌عمل‌ بچه ماند؟گفت بزنبور بی عسل‌" علم چندان‌که بیشتر خوانی‌ چون عمل در تو نیست نادانی‌ نه محقق بود نه دانشمند چارپائی بر او کتابی چند 9-سئوال کردن باید وسیلهء کسب اطلاع‌ و تعلم باشد و انسان نباید از پرسیدن از دیگران‌ خودداری کند: بپرس هرچه ندانی که ذل پرسیدن‌ دلیل راه تو باشد بعز دانائی 01-انسان باید رعایت ذوق و میل شنونده‌ را بکند ورنه ممکن است به بیاناتش دل ندهند: حکایت بر مراج مستمع گوی‌ اگر خواهی که دارد با تو میلی بقیه از صفحه 38 این عمل خوب نیست ولی پذیرفته شده است و رفتارهای ناخالص و بدرفتاری وی بزرگتران را نمی‌ترساند و با این همه مورد توجه و محبت‌ قرار می‌گیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.