Skip to main content
فهرست مقالات

تأملاتی پیرامون فقه و کمال آن

نویسنده:

(4 صفحه - از 13 تا 16)

خلاصه ماشینی:

"ثالثا:اگر معنای کمال فقه این باشد و از اینکه اسلام همهء احکام را الی یوم القیمة بیان کرده است چنین معنایی را مراد کنیم(یعنی بگوئیم با هر مسئله‌ای که مواجه شدیم آن را به اصول‌ و کلیات برمی‌گردانیم و حکمش را استخراج می‌کنیم)باید پرسید مگر کدام مکتب حقوقی در دنیا وجود دارد که احکام همهء مسائل را به این معنا تا روز قیامت بیان نکرده باشد؟آیا فقه‌ شافعی(از آن جهت شافعی می‌گوئیم که در این مذهب استحسان‌ و استصلاح حجت نیست و الا بقیهء مذاهب که جای خود دارند)از چنین خصومتی برخوردار نیست؟و آیا تلمود یهودیان همه‌ احکام را(به این معنا)تا روز قیامت برایشان بیان نکرده است؟مگر غیر از این است که علمای هر مذهبی از یهود و نصاری گرفته تا زرتشتی برای استنباط احکام دینشان در مورد مسائل جدید به‌ قواعد و اصولی کلی و ثابت در نزد خودشان مراجعه می‌کنند و بالاخره یا آن را حرام یا واجب و یا مباح می‌شمارند؟و اصولا آیا شما می‌توانید یک مکتب حقوقی را در این دنیا بیابید که نتوان‌ همهء احکام را الی یوم القیمة بر طبق موازین آن استنباط نمود؟ این مسلم است که در حیطهء هر مکتب حقوقی بعضی از افعال به‌ وجوب و بعضی به منع و حرمت متصف می‌شوند و طبق اصول‌ کلی عقلایی بر فعلی که در محدودهء یکی از این دو حکم قرار نگیرد در آن قانون مباح خواهد بود."

صفحه:
از 13 تا 16