Skip to main content
فهرست مقالات

خانه پوشکین

مصاحبه شونده: ؛

مترجم: ؛

فروردين 1368 - شماره 61 (2 صفحه - از 20 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : پوشکین ،خانهء پوشکین ،آندره بیتف ،لیووا ،روس ،روسیه ،بیتف ،خانهء ،روسیه و فرهنگ روس ،شوروی ،آندره ،فرهنگ روس ،چیزهائی ،ادبیات روس ،فکر می‌کنم ،نشان بدهم ،تصور می‌کنم

ن می‌زند و در«غم غربت شایستگی» به سر می‌برد... لیووا به طرز ناگهانی وارد رمان‌ می‌شود و مدتی مدید را با خالق خود به‌ بحث و گفتگو می‌پردازد...مسئله اساسی‌ برای قهرمان داستان مسئله فرهنگ و کشور و به دست آوردن دوباره زندگی‌ است... لیووا تز ادبیاتش را مهیا می‌کند و در یک موسسهء خواب زده-خانهء پوشکین- که برای بزرگداشت نبوغ والای ادبیات ملی‌ بنیان نهاده شده بود اما اینک بوی نا گرفته است،مقالاتی می‌نویسد.این خانه‌ بر اثر تندباد حادثه به کلی در هم ریخته‌ است...و به گفته آندره بیتف«اگر همین‌ حالا از ما می‌پرسیدند که رمان چه چیزی‌ را به نمایش می‌گذارد،بی آنکه دست پاچه‌ شویم،بی درنگ و با اطمینان جواب‌ می‌دادیم:انحراف را»...انسان چگونه‌ خود را بازیابد وقتی که«از کودکی در جوی عاری از نشانه و دلیل و سرشار از وقایع گنگ و کور...شکل گرفته است؟». لیووا در سرزمینی بیگانه با خویش که‌ همواره سرزمین لمانتف و گوگول است‌ سرگردان می‌شود.هر کتابی که می‌یابد می‌خواند،اما اندوهش را پایانی نیست... لیووا سرانجام مرگی همانند مرگ‌ پوشکین را نصیب می‌برد.او در یک‌ مبارزه تن به تن(دوئل)که در درون موزهء ادبیات روس-خانهء پوشکین-در می‌گیرد توسط یک رفیق پرولتر-چهرهء دیگر روسیه-با تپانچه پوشکین از پای در می‌آید... آندره بیتف می‌کوشد در این اثر که خود از آن به عنوان«رمان-موزه»یاد می‌کند سرنوشت روسیه و فرهنگ روس را از خلاص موضوعی به عمد طنزآمیز بازسازی‌ کند و در نهایت نشان می‌دهد که تنها حقیقت کلمات و جانهاست که به حساب‌ می‌آید... متن زیر ترجمه گفتگوئی است که‌ چندی پیش به هنگام سفر نویسنده به‌ پاریس به مناسبت انتشار ترجمه کتاب به‌ زبان فرانسه با وی انجام شده است:

صفحه:
از 20 تا 21