Skip to main content
فهرست مقالات

نقش سیاسی روشنفکران

نویسنده:

مترجم:

(3 صفحه - از 21 تا 23)

کلید واژه های ماشینی : روشنفکر، سیاسی، نقش سیاسی روشنفکران، فوکو، حقیقت، نقش، فنون، قدرت، تاریخ، میشل فوکو

خلاصه ماشینی:

"رابطهء جدلی تکامل‌گرایان با سوسیالیستها و نیز پیامدهای‌ بسیار بحث‌انگیز تکامل‌گرایی(مثلا بر جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی،روان‌پزشکی و علم اصلاح‌نژاد)لحظه‌های‌ مهمی از این فرایند را مشخص می‌سازند که طی آن‌ دانشمند به نام آنچه که در رشته‌ای از علوم حقیقت علمی‌ محسوب می‌شود-صرف نظر از اهمیت عمومی آن-اقدام‌به مداخله و شرکت در مبارزهء سیاسی جاری می‌کند. او از گونهء روشنفکران«عام ای»است که با وجود اینکه حامل‌ قانون و مبارز راه عدالت و برابری است،با این حال بیان‌ و گفتارش را آکنده از استناد و نقل قول‌هایی از بیماری‌ شناسی و تکامل‌گرایی می‌کند،که به رغم درک ناچیزش‌ از آنها تصور می‌کند اهمیت علمی دارند،ولی در واقع‌ تأثیر این استنادها به بیان و گفتار او بسیار مبهم و ناروشن‌ است)برای بررسی دقیقتر این موضوع باید روشن کرد که‌ دانشمند فیزیک اتمی چگونه از نو وارد صحنهء منازعهء سیاسی شد. اگر به این بهانه متوسل شویم که‌ مطلب اخیر نه به توده‌های مردم بلکه به متخصصان‌ مربوط است(بهانه‌ای مضاعف:چرا که خود توده‌ها نیز از این امر آگاهند و مسئله مشمول حال آنها نیز می‌شود)و یا بگوییم روشنفکر«خاص»در خدمت سرمایه یا دولت است‌ (نکته‌ای که در عین صحت موقعیت استراتژیک او را مشخص می‌کند)و یا این که بگوییم روشنفکر خاص مروج‌ ایدئولوژی علمی است(که همواره صحیح نیست،ولی به‌ هر حال ترویج ایدئولوژی علمی در مقایسه با پیامدهای‌ ناشی از بیان یا گفتار حقیقی نقش ثانوی دارد)و و بر مبنای همهء این‌ها اگر اهمیت سیاسی او را به علت رابطهء خاصی که با شکل موضعی قدرت دارد تقلیل دهیم، اشتباه مهلکی مرتکب شده‌ایم."

صفحه:
از 21 تا 23