Skip to main content
فهرست مقالات

شورش (سپاهیان) در هند

نویسنده:

(4 صفحه - از 24 تا 27)

کلید واژه های ماشینی : هند ،شورش ،انگلستان ،انگلیسی‌ها ،کمپانی ،شاه ،سیکها ،قیام ،افسران انگلیسی راهی دهلی ،بهار ،دهلی ،شکست ،بهادر شاه دوم ،قلمروش ،شورش سپاهیان ،وارث ،ماه ،سربازان و افسران انگلیسی ،بهادر شاه ،سپاهیان برهمن ،نظامی ،کمپانی هند شرقی انگلستان ،حکمران ،مردم ،کمپانی هند شرقی ،دولت انگلستان ،سپاهیان سر به شورش ،در هند ،قلمروش به دولت انگلستان ،دولت انگلستان در هند

خلاصه ماشینی:

"اقدامات پی در پی دالهوزی در ضمیمه‌سازی مناطق‌ مختلف،شاهزادگان و حکمرانان قلمروهای داخلی هند را دچار اضطراب و وحشت کرد زیرا می‌دیدند که سرنوشت‌ مشابهی در انتظارشان است،از اینرو نارضایتی‌ها اوج‌ گرفت و فعالیتهای پنهانی علیه انگلیسی‌ها شدت یافت و به محض آغاز شورش از میروت و گسترش آن به نواحی‌ دیگر کسانی چون ناناصاحب،بهادرشاه و پسرانش،پسر و همسر واجد علی شاه و شاهزاده خانم لاکشمی بائی،به‌ امید بازپس‌گیری قلمرو سابقشان رهبری شورشیان را به‌ دست گرفتند،اما نتوانستند به مقصود نائل شوند و به‌ دلایل مختلف شکست خوردند. از جمله دلایل شکست صرف‌نظر از تعجیل‌ در قیام که تأمل دیگر شورشیان و تسریع در مقابله توسط انگلیسیان را موجب گردید،62محلی و محدود بودن‌ شورش بود که فقط منطقهء بین پنجاب در غرب،بنگال در شرق،اوده در شمال،و ناربادا در جنوب را در برمی‌گرفت و نواحی وسیع دکن و جنوب هند را شامل نمی‌شد،به علاوه‌ تنها سپاهیان هندو و مسلمان سر به شورش برداشته‌ بودند و تعدادی از حکمرانان محلی و سپاهیان و گروهی‌ از مردم،بی‌طرف و یا وفادار به انگلستان باقی مانده‌ بودند. 5-حفظ اقتدار مقامات کشوری و اعمال قانون‌ و نظم‌13 در دوم اوت 8581 نیز طبق تصویب پارلمان‌ انگلستان،انتقال قدرت از کمپانی به دولت انگلستان‌ صورت گرفت و در پی آن هیئت مدیره و هیئت نظارت‌ کمپانی منحل گردید و رسیدگی و نظارت بر امور هند به‌ «وزیر هند»که اختیارات وسیعی داشت و در برابر(به تصویر صفحه مراجعه شود) پارلمان مسئول بود واگذار شد."

صفحه:
از 24 تا 27