Skip to main content
فهرست مقالات

تألیف یا تلخیص و یا ...

نویسنده:

(1 صفحه - از 28 تا 28)

کلید واژه های ماشینی : کتاب، قاجار تألیف دکتر غلامرضا ورهرام، تألیف، تاریخ، ایران، سازمانهای اجتماعی عصر قاجار، نظام سیاسی و سازمانهای اجتماعی، ایران در عصر قاجار، عصر قاجار تألیف، دکتر ورهرام

خلاصه ماشینی:

"ایشان که قصد داشته تا به پیروی از محققین‌ اخیر،تحقیق خود را با معرفی و بررسی منابع و مآخذ موجود در موضوع مورد بحث شروع نماید،اصول این‌ عمل مفید را مراعات ننموده است-هر چند که اگر قصد این کار را هم می‌داشتند خود به تنهایی شامل چند جلد کتاب می‌شد-مؤلف در میان انبوهی از منابع عصر قاجار فقط به معرفی و بررسی 51 اثر بسنده می‌نمایند که به‌ علت موضوع کتاب که تاریخ عمومی است،ذکری از علت‌ این گزینش نمی‌آورند و همچنین جایی را برای رسالات، تواریخ محلی،اسناد،مکاتبات،دواوین شعرا و..."

صفحه:
از 28 تا 28