Skip to main content
فهرست مقالات

پژوهشی پیرامون حوادث کار صنایع در استان مرکزی

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 53 تا 76)

کلید واژه های ماشینی : حوادث کار صنایع در استان، کار صنایع در استان مرکزی، صنایع استان مرکزی، حوادث کار در صنایع استان، آمار حوادث کار در صنایع، استان مرکزی، صنعتی، حوادث کار، مطالعهء آمار حوادث کار، پژوهش، اطلاعات حوادث کار صنعتی، مطالعهء اپیدمیولوژیکی حوادث کار سال، ضریب شیوع حوادث، حوادث کار صنعتی در استان، صنعت استان مرکزی درصد حادثه، سنی، حادثه و ضریب شیوع حوادث، متغیرهای حادثه و ضریب شیوع، شیوع حادثه در صنایع استان، مطالعهء اپیدمیولوژیکی حوادث کار کشور، ضریب شیوع حوادث در صنایع، حادثه‌دیدگان، تحقیق حاضر آمار حوادث کار، ضریب شیوع حوادث مورد بررسی، آمار حوادث صنعتی، تجزیه و تحلیل، درصد حادثه‌دیدگان آموزش ایمنی، حسب روزهای وقوع حادثه، وقوع حوادث، تحلیل آمار حوادث صنعتی

حوادث کار به منظور اعمال نتایج این مطالعات در پیشگیری از حوادث،تأکید می‌گذارد و نهایتا،انجام پژوهشهای مشابه در سطح کشور و استانهای مختلف را برای نیل به سیستم جامع‌ اطلاعات حوادث کار صنعتی،پیشنهاد می‌نماید.پژوهش در باب حوادث کار،بالاخص در محیطهای‌ صنعتی،باتوجه به نقش آن در پیشگیری از زیانهای گاه عظیم‌ انسانی و اقتصادی،از اهمیتی ویژه در مدیریت مهندسی و حفاظت صنعتی برخوردار است. تحقیق حاضر آمار حوادث کار در صنایع استان مرکزی‌ را،به‌عنوان یکی از کانونهای عمده صنعت کشور،به تجزیه و تحلیل می‌سپارد.به این منظور و به شیوهء متداول در مطالعهء آمار حوادث کار،عوامل و متغیرهائی مانند سن،جنس و وضعیت تأهل حادثه،آموزش یا عدم آموزش اصول ایمنی،ایام‌ معالجه،همبستگی بین متغیرهای حادثه و ضریب شیوع‌ حوادث مورد بررسی قرار می‌گیرد.یافته‌های این تحقیق برای‌ ارائه پیشنهادهای لازم در پییشگیری از حوادث کار صنعتی در استان مرکزی،مورد بحث قرار می‌گیرد.نتایج برآمده از تحقیق‌ بویژه بر اجرای آئین‌نامه‌ها،مقررات و قوانین حفاظت فنی، رعایت اصول و برنامه‌های ارگونومی،اجرای برنامه‌های‌ آموزشی ایمنی،تجزیه و تحلیل و بررسی مرتب در آمار

خلاصه ماشینی: "داده‌ها و اطلاعات لازم-مربوط به پنج سال(37-9631) در صنایع استان مرکزی-از طریق مطالعهء پرونده‌های حادثه و فرم‌های وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی،از تعداد 4232 پروندهء حادثه‌ (کل پرونده‌های موجود در طی مدت مذکور)استخراج و جمع‌آوری گردیده است. یافته‌ها یافته‌های این پژوهش به شرح زیر تقسیم‌بندی و تجزیه و تحلیل می‌گردد: 1-جنسیت چنانکه در جدول 1 ملاحظه می‌شود،مردان حادثه دیده بیش از 99/8 درصد حوادث را به خود اختصاص داده‌اند و زنان سهم بسیار اندکی در حوادث کار نشان می‌دهند. ضمنا یافته‌های این پژوهش،نتایج‌ پژوهشهای پیشین(مطالعهء اپیدمیولوژیکی حوادث کار کشور در سال 6531)را نیز همچنان تائید می‌کند که نشان داده است در حدود 99/3 درصد حوادث به مردان‌ مربوط می‌گردد. فراوانی حوادث و نیز ضریب شیوع حوادث در صنایع استان مرکزی تا سال‌ 1731 سیر صعودی داشته و پس از آن سیر نزولی طی نموده است که می‌تواند در نتیجهء اجرای قانون کار(فصل مربوط به حفاظت فنی)و مجازاتهای پیش‌بینی شده‌ در آن قانون باشد. در نتیجهء تجزیه و تحلیل آمار حوادث کار در صنایع استان مرکزی و ملاحظات منتج از آن،می‌توان پیشنهاد نمود که بر امر برنامه‌ریزی برای تعمیم‌ آموزشهای ایمنی و بهداشت صنعتی و ارتقای فرهنگ ایمنی-بهداشتی کارکنان‌ تاکید شود؛بر اجرای بی قید و شرط آئین نامه‌ها و مقررات حفاظت فنی نظارت‌ لازم و کافی اعمال گردد؛استفاده از وسایل حفاظت فردی و رعایت اصول‌ ارگونومی در طراحی و مدیریت محیط کار مورد توجه کامل قرار گیرد؛تجزیه و تحلیل آمار حوادث کار در صنایع به‌طور مرتب انجام یابد و استنتاجات حاصل از آن مدنظر و عمل واقع شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.