Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه سبکهای مدیریت تعارض و اثربخشی مدارس

نویسنده: ؛ ؛

کلید واژه های ماشینی : مدیریت تعارض و اثربخشی مدارس ،سبکهای مدیریت تعارض ،مدیریت تعارض ،اثربخشی مدارس ،مصالحه در مدیریت تعارض ،سبک رقابت در مدیریت ،سبک مصالحه در مدیریت ،رقابت در مدیریت تعارض ،اثربخشی مدارس رابطه ،اثربخشی مدارس رابطه معنی‌داری ،سبک اجتناب در مدیریت ،سبک هم‌کاری در مدیریت ،اجتناب در مدیریت تعارض ،هم‌کاری در مدیریت تعارض ،اثربخشی مدارس رابطهء معنی‌داری ،اثربخشی مدارس رابطهء ،مدارس رابطه معنی‌داری وجود ،سنجش میزان اثربخشی مدارس ،سبک مصالحه ،مدارس رابطهء معنی‌داری وجود ،مصالحه ،هرکدام از سبکهای مدیریت ،سنجش سبک مدیریت تعارض ،سبک اجتناب ،سبک ایثار در مدیریت ،ایثار در مدیریت تعارض ،سبک رقابت ،معنی‌داری ،برخورد با موقعیتهای تعارض ،اثربخشی سازمانها

2-بین سبک رقابت در مدیریت تعارض و اثربخشی مدارس با احتمال‌ 0/99 رابطهء معکوس و معنی‌داری وجود دارد. 3-بین سبک همکاری در مدیریت تعارض و اثربخشی مدارس با احتمال 0/999 رابطهء مستقیم و معنی‌داری وجود دارد. 4-بین سبک ایثار در مدیریت تعارض و اثربخشی مدارس رابطه‌ مستقیم برقرار بوده اما این رابطه معنی‌دار نیست. 5-بین سبک اجتناب در مدیریت تعارض و اثربخشی مدارس رابطهء معکوس برقرار بوده اما این رابطه معنی‌دار نمی‌باشد. 6-بین سبک مصالحه در مدیریت تعارض و اثربخشی مدارس با احتمال 0/99 رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.رگرسیون استفاده شد که نتایج زیر به دست آمد: 1-بین سبکهای مدیریت تعارض و اثربخشی مدارس با احتمال 0/999 رابطهء مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.