Skip to main content
فهرست مقالات

بپرهیزید تا جایی که بتوانید از ابهام و کژتابی

نویسنده:

(3 صفحه - از 30 تا 32)

کلید واژه های ماشینی : ابهام، زبان، خرمشاهی، ابهام و کژتابی، معنی، ایهام، معنی جملهء دوست آقای خرمشاهی، جمله، کژتابیهای زبان، فارسی

خلاصه ماشینی: "مقالهء آقای بهاءالدین خرمشاهی که با عنوان‌ کژتابیهای زبان در شمارهء دوم«کیهان فرهنگی»سال‌ جاری به چاپ رسدیه از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول با ارائهء چهار گفت‌وگوی کوتاه آغاز می‌شود و پس از آن نویسنده به تعریف پدیدهء ابهام در زبان پرداخته‌ مثالهایی از ادبیات کلاسیک فارسی در باین معنی بعضی‌ واژگان منطق و صنایع بدیعی-توجیه،همجواری-شبهه، شطحیه،متناقض‌نما و... »حوالت دادن خواننده‌ای که در تعریف ابهام و ایهام مانده است به«شباهتها»یی میان‌ ابهام و ایهام و بعضی صنایع در علم بدیع آیا از آن‌طنزهایی نیست که جای پایشان در جای جای بخش اول‌ مقاله به چشم می‌خورد؟ * هر چند آقای خرمشاهی،در مقاله‌شان معلوم نکرده‌اند که این کژتابیها مربوط به زبان گفتار است یا نوشتار،اما از آنجا که شش مثال ذکر شده در بخش اول،ماحصل‌ گفت‌وگو و دیالوگ است،قاعدتا کژتابیهای مورد ادعای‌ ایشان باید مربوط به زبان گفتار باشد. اما ملاحظهء مثالهای چهل و دو گانه نشان می‌دهد که در بسیاری از آنها،با ملاحظهء فراز و فرودهای کلام و لحن،هیچگونه‌ اختلال معنایی و ابهام وجود ندارد و آنچه ایجاد ابهام‌ می‌کند شکل نوشتاری این جملات است که با پس و پیش‌ کردن بعضی عناصر جمله یا استفاده از علائم سجاوندی و گاه با افزودن و کاستن‌ کلمه‌ای از آن جملات می‌توان رفع ابهام کرد. * گرمی بازار زبان و بازنشناسی ممکن است بسیاری را به فکر قلمفرسایی در این مقوله انداخته باشد اما از نویسنده و محقق گرانمایه‌ای چون آقای خرمشاهی انتظار نمی‌رفت چنین به تفنن دربارهء موضوعی دست به قلم‌ ببرند،و چه مؤخره‌ای شایسته‌تر از بیت شعری که در پایان‌ مقالهء خویش آورده‌اند: به پایان آمد این دفتر میان خواب و بیخوابی‌ بپرهیزید تا جایی که‌ بتوانید از ابهام و کژتابی یادداشتها: (1)."

صفحه:
از 30 تا 32