Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه رضایت شغلی مدیران دانشکده ها با تعهد سازمانی آنان در دانشگاه فردوسی مشهد

نویسنده: ؛ ؛

نیمه اول سال 1380 - شماره 13 (16 صفحه - از 11 تا 26)

کلیدواژه ها : رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،اثر بخشی مدیران

کلید واژه های ماشینی : سنوات خدمت ،رابطهء معنی‌داری ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،رضایت شغلی مدیران ،شغلی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،میزان رضایت شغلی مدیران ،رابطهء رضایت شغلی مدیران ،میزان تعهد سازمانی مدیران ،تعهد سازمانی مدیران ،افزایش میزان رضایت شغلی ،میزان رضایت شغلی ،مشهد ،میزان تعهد سازمانی ،رابطهء رضایت شغلی ،مدیران و تعهد سازمانی ،رابطهء معنی‌داری وجود ،میزان رضایت ،مدیریت آموزشی ،افزایش تعهد سازمانی ،افزایش میزان تعهد سازمانی ،مدیران و سنوات خدمت ،مدیران در طبقهء خدمتی ،رابطهء مستقیم و معنی‌داری ،میزان تعهد ،رضایت از کار ،معنی‌داری ،آزمون تفاوت میانگینها ،درصد از مدیران

سنجش عملکرد عالی و میزان پیشرفت و توسعه آن«باید»براساس دو مفهوم‌ کلیدی و سرنوشت‌ساز مدیریتی یعنی کارایی و اثربخشی مدیران استوار باشد که این فرایند از راه افزایش میزان رضایت شغلی مدیران می‌تواند تحقق یابد و افزایش کارایی و اثربخشی سازمان‌ و در پی آن افزایش تعهد سازمانی را در مدیران به دنبال داشته باشد.لذا هدف اصلی این پژوهش‌ شناخت رابطهء رضایت شغلی مدیران با تعهد سازمانی آنان می‌باشد.بدین منظور کلیهء مدیران و معاونان دانشکده‌های دانشگاه فردوسی مشهد به شیوه سرشماری مورد برسی قرار گرفته‌اند.در این مطالعه روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی دو متغیری است.و براساس مبانی نظری‌ تحقیق دو پرسشنامه رضایت شغلی ویسوکی و کروم و تعهد سازمانی مودای،استیرز و پرتر برای‌ جمع‌آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است و سپس به منظور تحلیل داده‌ها،باتوجه به‌ فرضیه‌های تحقیق از آزمونهای آماری همبستگی گشتاوری پیرسون،رگرسیون چند متغیری و آزمون تفاوت میانگینها استفاده گردیده است.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که: بین رضایت شغلی مدیران و تعهد سازمانی آنان رابطهء مستقیم و معنی‌داری وجود داشته است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.