Skip to main content
فهرست مقالات

تساهل در زبان

نویسنده:

(3 صفحه - از 34 تا 36)

کلید واژه های ماشینی : رمان، زبان، محتوای رمان رازهای سرزمین، داستان، ادبی، سبلان، زبان رمان رازهای سرزمین، نقد ادبی، سیاسی، هنری

خلاصه ماشینی:

"تساهل در زبان بررسی شکل و محتوای رمان رازهای سرزمین من از رضا براهنی‌1 با ملاحظهء سابقهء کیفی نقدنویسی در ادب معاصر ایران،و نظر به اینکه گرایش عمومی در این زمینه‌ عمدتا انتساب ناقد به جریان روشنفکری خاصی بوده است تا عنایت به محتوای نوشته،راقم این‌ سطور ذکر این نکته را ضروری دانست تا با افزودن این یادداشت بر صرف تعلق خاطر خود به سالم‌سازی‌ فضای نقد ادبی و علمی تأکید کرده باشد. بحث از زبان نویسنده،که موضوع اصلی جستار کنونی‌ است،به تعبیری از مداقه در محتوای فکری رمان و حتی‌ تکنیک‌های داستانی و خصوصیت ساختاری قصهء رازهای‌ سرزمین من با اهمیت‌تر است،و اگر به خاطر اشارهء آغاز این نوشتار به محتوای سیاسی رمان نبود نگارنده خود معترف است که تحلیلی نسبتا طولانی از آنچه وی آن را ولایتگرایی و بعد ملیت‌گرایی نامید عدول از اصل‌ اساسی یک نوشته علمی است،و نادیده گرفتن منطق‌ نگارشی نظام‌مند و منسجم. کدام سخن‌سنج است-و از آن جمله خود براهنی که در قلمرو نقد ادبی صاحب قلم‌ است-که نداند قالب و شیوهء بیان تا چه حد از اهمیت‌ برخوردار است؟و در حقیقت،بی آنکه اسیر فرمالیسم‌ شده باشیم آیا نمی‌توان چنین گفت که ممیزهء نویسندگان‌ از یکدیگر سبک اینان است؟و دیگر آنکه،مضامینی که‌ محور و موضوع آثار بزرگ هنر جهان را تشکیل داده‌اند معدودند و همه بارها و بارها-اما هر بار به شکلی و از زاویه‌ای دیگر-عرضه شده‌اند؟به تعبیر دیگر،حدیث‌ عشقی است که مکرر بودن آن اگر دل‌انگیز است،نه از باب موضوع آن بل به واسطهء بدعت در ارائهء آن است."

صفحه:
از 34 تا 36