Skip to main content
فهرست مقالات

آثار بی ثباتی صادراتی بر رشد صنعتی (مطالعه موردی ایران)

نویسنده: ؛

نیمه دوم سال 1384 - شماره 17 علمی-پژوهشی (36 صفحه - از 87 تا 122)

کلیدواژه ها : بی‌ثباتی ،رشد صنعتی ،سیستم هم‌انباشتگی ،مکانیسم تصحیح خطا

کلید واژه های ماشینی : بی‌ثباتی صادراتی ،بی‌ثباتی صادراتی بر رشد ،بی‌ثباتی صادرات ،صادراتی ،بخش صنعت و معدن ،بی‌ثباتی درآمدهای صادراتی ،بی‌ثباتی صادراتی بر ارزش ،صنعت و معدن ،درآمدهای صادراتی ،رشد اقتصادی ،اثر تکانه بی‌ثباتی صادراتی ،بلند مدت ،متغیر بی‌ثباتی صادراتی ،رابطه بی‌ثباتی صادراتی ،اثرات بی‌ثباتی ،تجزیه و تحلیل ،رابطه بلند مدت ،بی‌ثباتی بر رشد اقتصادی ،بی‌ثباتی درآمد ،ارزش افزوده صنعت ،شاخص بی‌ثباتی ،افزایش درآمدهای صادراتی ،اثرات ریسک درآمد عامل ،درآمدهای صادراتی بر رشد ،بی‌ثباتی صادراتی استفاده ،ارزش افزوده بخش صنعت ،شاخص بی‌ثباتی صادراتی ،اثرات بی‌ثباتی بر رشد ،روند درآمد صادراتی ،ریسک درآمدی عامل

از آن‌جا که قسمت اعظم صادرات غیرنفتی کشورمان را محصولات کشاورزی و سنتی تشکیل می‌دهد و از طرف دیگر کوچک بودن و وابسته بودن اقتصاد ایران به درآندهای صادراتی سبب می‌گردد در صورت مواجه شدن با شوکهای غیرقابل انتظار و زودگذر در آن به کاهش رقابت‌پذیری صنایع‌ صادراتی بیانجامد.بر هیمن اساس در این مقاله با پیروی از مدل فدر(1982)به بررسی اثر بی‌ثباتی‌ درآمد صادراتی بر بخش صنعت و معدن در طی دوره زمانی 1350-1382 پرداخته شده است. تمایز عمده این مقاله با سایر مطالعات را می‌توان در سه بعد معرفی نمود.اولا اغلب مطالعات به‌ بررسی تاثیر رابطه بی‌ثباتی صادراتی بر رشد اقتصادی به صورت جمعی پرداخته شده است ولی به‌ لحاظ اینکه مدل‌سازی بر روی متغیرهای جمعی می‌تواند به تورش جمعی‌سازی منجر گردد و راوابط صحیح شناسایی نشود این مطالعه این موضوع را به صورت بخشی مورد مطالعه قرار داده است.ثانیا کار با این نوع از داده‌ها آن است که تنها تخمین متوسطی از اثرات را میسر ساخته و هیچ اطلاع بیشتری‌ درباره کشور تحت بررسی نشان نمی‌دهد به همین دلیل در این مطالعه از داده‌های سری زمانی‌ استفاده گردیده است.ثالثا جهت اجتناب از رگرسیون ساختگی از رویکرد نوین اقتصادسنجی سری‌ زمانی،هم‌انباشتگی جوهانسن(1988)استفاده گردیده است.نتایج حاکی از آن است بی‌ثباتی‌ صادراتی بر ارزش افزوده و صنعت و معدن به لحاظ این‌که در بلند مدت رشد تولید به عواملی نظیر جمعیت و بهبود تکنولوژی و نظایر آن بستگی دارد و برون‌زا فرض می‌گردد تاثیر نداشته است و تنها در کوتاه‌مدت بر متغیرها موثر خواهد بود که این اثر در این مقاله منفی ارزیابی گردیده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.