Skip to main content
فهرست مقالات

ارائه یک مدل سه بعدی از چالشهای پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایران

نویسنده: ؛ ؛

نیمه دوم سال 1385 - شماره 19 علمی-پژوهشی (32 صفحه - از 83 تا 114)

کلیدواژه ها : چالش ،راه کار ،پیاده سازی ،تجارت الکترونیک ،ایران

کلید واژه های ماشینی : تجارت الکترونیک ،تجارت الکترونیک در ایران ،چالشهای پیاده‌سازی تجارت الکترونیک ،پیاده‌سازی تجارت الکترونیک ،پرسشنامه چالشهای پیاده‌سازی تجارت ،مانع پیاده‌سازی تجارت الکترونیک ،مبادله الکترونیک داده‌ها ،فرضیه‌های کمکی و رتبه‌بندی چالشها ،چالشهای سه‌گانه پیاده‌سازی تجارت ،مدلهای تجارت الکترونیک ،زمینه تجارت الکترونیک ،مبادله الکترونیک ،فناوری اطلاعات ،مدل تجارت ،روش تحقیق ،چالشهای فنی ،موضوع تجارت الکترونیک ،چالشهای فرهنگی ،رتبه‌بندی ابعاد ،استقرار تجارت الکترونیک ،جامعه آماری ،راه‌اندازی تجارت الکترونیک ،پست الکترونیک ،مزایای تجارت الکترونیک ،الکترونیک داده‌ها ،بخشهای تجاری ،چالشهای مدیریتی ،ایران می‌باشند ،ادیفاکت ایران ،فرضیه‌های تحقیق

در این مقاله گزارش خلاصه شده پژوهشی از نظرتان می گذرد که درباره «چالشها و راه کارهای پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایران» تهیه شده و در آن چالش های پیاده سازی تجارت الکترونیک در سه دسته فنی، فرهنگی – اجتماعی و مدیریتی جای گرفته اند و بر اساس آن سه فرضیه طراحی شده است. در همین راستا، بعد از معرفی چارچوب کلی تحقیق، ابتدا به بررسی نظری موضوع با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی پرداخته شد. سپس با بهره گیری از روش تحقیق از نوع توصیفی و با اجرای میدانی، داده ها از دو طریق کتابخانه ای (جست و جو، مطالعه، بررسی و استفاده از متون و مجلات دیجیتال) و غیر کتابخانه ای (مصاحبه و پرسشنامه مقدماتی) گردآوری گردیدند. به دنبال آن پرسشنامه ای با عنوان «پرسشنامه چالشهای پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایران» طراحی و در جامعه آماری تحقیق توزیع گردید. این جامعه در برگیرنده خبرگان و متخصصان صاحب نظر و آشنا با موضوع تجارت الکترونیک و مباحث مرتبط با آن و دست اندرکاران دخیل در امر پیاده سازی آن در ایران می باشد. در ادامه پرسشنامه های تکمیل شده با بهره گیری از فنون آماری تی. استیودنت (برای آزمون فرضیه های اصلی) و فریدمن (برای آزمون فرضیه های کمکی و رتبه بندی چالشها) و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید و ضمن آزمون فرضیات فوق، سه دسته نتیجه گیری در قالب رتبه بندی موانع اصلی، ابعاد هر کدام از موانع و در نهایت رتبه بندی کلیه ابعاد موانع به عمل آمد. در پایان هم برای غلبه بر این چالشها پیشنهادهایی خلاصه شده ارایه گردیده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.