Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه مکان کنترل و سلامت روانی در ورزشکاران حرفه ای و غیر حرفه ای

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 30 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 15 تا 28)

کلیدواژه ها : مکان کنترل و سلامت روانی ،ورزشکار ،حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای

کلید واژه های ماشینی : ورزشکاران حرفه‌ای ،مکان کنترل ،غیر ورزشکار ،سلامت روانی ورزشکاران حرفه‌ای ،مکان کنترل و سلامت ،کنترل و سلامت روانی ،مکان کنترل درونی ،غیر حرفه‌ای ،ورزشکاران غیر حرفه‌ای ،حرفه‌ای ،کنترل درونی ،اختلال روانی ،ورزشکار و غیر ورزشکار ،متغیرهای مکان کنترل درونی ،مقایسهء با افراد غیر ،متغیر مکان کنترل ،مقایسهء مکان کنترل ،اختلال در عملکرد اجتماعی ،مقایسهء میانگین نمرات ،نمرات ورزشکاران حرفه‌ای ،علائم جسمانی ،مقایسهء ،تفاوت معنی‌داری وجود ،معنی‌داری ،متغیر اختلال روانی ،جسمانی ،روش تحقیق ،حرفه‌ای‌ها ،افراد غیر ورزشکار ،سلامت روانی

هدف اصلی مطالعهء حاضر،مقایسهء مکان کنترل و سلامت روانی ورزشکاران حرفه‌ای،غیر حرفه‌ای و افراد غیر ورزشکار است.نمونه آماری تحقیق را 150 نفر از ورزشکاران‌ حرفه‌ای،غیر حرفه‌ای و افراد غیر ورزشکار ساکن استان‌ آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی و اردبیل در سال 1383 تشکیل داده بودند.روش تحقیق این مطالعه از نوع علی مقایسه‌ ای است و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامهء مکان کنترل راتر و پرسشنامهء سلامت روانی گلدبرگ استفاده شد.نتایج مطالعه‌ نشان داد بین ورزشکاران حرفه‌ای،غیر حرفه‌ای و افراد غیر ورزشکار در متغیر مکان کنترل و سلامت روانی تفاوت معنی‌ داری وجود دارد( P>0/05 ).یعنی از نظر مکان کنترل درونی و سلامت روانی،ورزشکاران حرفه‌ای وضعیت بهتری داردند و ورزشکاران غیر حرفه‌ای نیز در مقایسهء با افراد غیر ورزشکار از مکان کنترل درونی و سلامت روانی بهتری برخوردارند.بین‌ متغیرهای مکان کنترل درونی و سابقهء ورزشی با اختلاف روانی‌ آزمودنی‌ها ارتباط منفی و معنی‌داری به دست آمد( P>0/05 ).

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.