Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر برد و باخت و جهت گیری هدفی بر میزان احساس خودکارامدی در فوتبالیست های لیگ کشور

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (10 صفحه - از 59 تا 68)

کلیدواژه ها : خودکارامدی ،وظیفه‌مدار ،خودمدار و لیگ کشور

کلید واژه های ماشینی : میزان احساس خودکارامدی در فوتبالیست‌های ،احساس خودکارامدی ،میزان احساس خودکارامدی وظیفه‌مداران ،باخت ،میانگین‌های مقادیر احساس خودکارامدی ،فوتبالیست‌های لیگ کشور ،وظیفه‌مدار و خودمدار ،جهت‌گیری ،گروه وظیفه‌مدار و خودمدار ،پرسشنامهء احساس خودکارامدی بندورا ،تیم ،ارزیابی میزان احساس خودکارامدی ،ورزشکاران ،لیگ دستهء اول ،احساس خودکارامدی وظیفه‌مداران و خودمداران ،مورد احساس خودکارامدی در خودمداران ،مقادیر آماری احساس خودکارامدی آزمودنی‌های ،احساس خودکارامدی آزمودنی‌های گروه وظیفه‌مدار ،احساس خودکارامدی آزمودنی‌های گروه خودمدار ،معنی‌داری ،رقابت ،خودمداری در ورزش پاسخ ،احساس خودکارامدی خودمداران ،جهت‌گیری هدفی بر احساس خودکارامدی ،احساس خودکارامدی در گروه‌های وظیفه‌مدار ،پرسشنامهء احساس خودکارامدی و جهت‌گیری ،احساس خودکارامدی آزمودنی‌های ،برتر کشور ،مسابقه به پرسشنامهء احساس ،خودکارامدی و جهت‌گیری هدفی پاسخ

هدف این پژوهش،بررسی اثر بردوباخت با توجه به جهت‌گیری هدفی(وظیفه‌مدار و خودمدار)بر میزان‌ احساس خودکارامدی در فوتبالیست‌های لیگ کشور(دستهء اول و برتر)است.بدین‌منظور 60 آزمودنی به طور تصادفی تحت عنوان‌ حجم نمونه در جامعهء آماری تیم‌های شرکت‌کننده در لیگ دستهء اول و برتر کشور شرکت کردند.آزمودنی‌ها قبل و بعد از مسابقه‌ به پرسشنامهء احساس خودکارامدی بندورا و پرسشنامه‌های‌ وظیفه‌مداری و خودمداری در ورزش پاسخ دادند.پس از استخراج‌ یافته‌ها و تنظیم جداول توزیع فراوانی،به بررسی و مقایسهء داده‌های حاصله بانورم مندرج پرسشنامه،به ارزیابی میزان‌ احساس خودکارامدی آزمودنی‌ها پرداخته شد.نتایج حاصل نشان‌ داد میزان احساس خودکارامدی وظیفه‌مداران بعد از برد به صورت‌ معنی‌داری افزایش یافته است( P 0/00 )،همچنین بعد از باخت‌ کاهش معنی‌داری مشاهده شد( P 0/00 ).در همین مورد احساس‌ خودکارامدی در خودمداران پس از باخت کاهش معنی‌دار ( P 0/00 )و پس از برد افزایش معنی‌داری( P 0/00 )را نشان داد. بین میانگین‌های مقادیر احساس خودکارامدی در دو گروه‌ وظیفه‌مدار بعد از برد( P>0/14 )و نیز بعد از باخت( P>0/77 ) تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

خلاصه ماشینی:

"باقرزاده استادیار دانشگاه تهران رحمن سوری دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه تهران شهاب بهرامی-مرتضی طاهری عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه رضا غلامعلی‌زاده-اشرف امینی کارشناس ارشد دانشگاه تهرانچکیده:هدف این پژوهش،بررسی اثر بردوباخت با توجه به جهت‌گیری هدفی(وظیفه‌مدار و خودمدار)بر میزان‌ احساس خودکارامدی در فوتبالیست‌های لیگ کشور(دستهء اول و برتر)است. جدول 1-اطلاعات سنی آزمودنی‌های تحقیق (به تصویر صفحه مراجعه شود) در جدول 2،وجود تفاوت معنی‌دار بین میزان احساس خودکارامدی وظیفه‌مداران قبل از مسابقه و بعد از برد و نیز متعاقب باخت بررسی شده است. جدول 2-مقادیر آماری احساس خودکارامدی آزمودنی‌های گروه وظیفه‌مدار (به تصویر صفحه مراجعه شود) در جدول 3،وجود تفاوت معنی‌دار بین احساس خودکارامدی خودمداران قبل از مسابقه و بعد از برد و نیز در شرایط پس از باخت مشخص شده است. جدول 3-مقادیر آماری احساس خودکارامدی آزمودنی‌های گروه خودمدار (به تصویر صفحه مراجعه شود) (سطح معنی‌داری P>0/05 ) در جدول 4،یافته‌های مربوط به گروه‌های وظیفه‌مدار و خودمدار پس از شرایط برد و نیز پس‌ از شرایط باخت در رقابت نمایان است. جدول 4-مقادیر آماری اختلافات بین گروه‌های وظیفه‌مدار و خودمدار پس از برد (به تصویر صفحه مراجعه شود) در جدول 5،در گروه بازنده‌ها با توجه به مقدار معنی‌دار اختلاف بین میانگین‌های هردو گروه‌ ( P 0/558 )و در شرایط برابری واریانس‌ها( P 0/77>0/05 )،مشخص شده که میانگین‌های‌ نمرات احساس خودکارامدی در گروه‌های وظیفه‌مدار و خودمدار بعد از باخت تفاوت معنی‌داری‌ ندارند. جدول 5-مقادیر آماری اختلافات بین گروه‌های وظیفه‌مدار و خودمدار پس از باخت (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری هدف از تحقیق حاضر،بررسی اثر بردوباخت با توجه به جهت‌گیری هدفی بر میزان احساس‌ خودکارامدی در فوتبالیست‌های لیگ کشور(دسته اول و برتر)بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.