Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر 8 هفته حرکات اصلاحی بر میزان قوس کمری دانشجویان دختر 25 - 19 ساله مبتلا به پشت گود در دانشگاه لرستان

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 30 علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 69 تا 86)

کلیدواژه ها : لوردوز کمری ،انعطاف‌پذیری ،خطکش منعطف ،تست‌ SLR ،تست شوبر( Schober ) ،و تست توماس

کلید واژه های ماشینی : قوس کمر ،قوس کمری ،میزان قوس کمری ،کمر ،میزان قوس کمر ،حرکات اصلاحی ،کمری ،عضلات خم‌کنندهء ران ،هفته حرکات اصلاحی ،لوردوز کمری ،لوردوز کمر ،عضلات بازکنندهء کمر ،عضلات شکم ،بازکنندهء کمر با استفاده ،عضلات خم‌کنندهء ران گروه ،عضلات بازکنندهء کمر گروه ،عضلات بازکنندهء ران گروه ،عضلات بازکنندهء ران ،لوردوز ،خم‌کنندهء ران گروه تجربی ،بازکنندهء کمر گروه تجربی ،بازکنندهء ران گروه تجربی ،میزان قوس ،خم‌کنندهء ران ،قوس کمری گروه تجربی ،میزان قوس کمری گروه ،عضلات بازکنندهء ،لگن ،انعطاف‌پذیری عضلات بازکنندهء ،اصلاحی

هدف از این تحقیق،بررسی تأثیر 8 هفته حرکات‌ اصلاحی بر میزان قوس کمری است.به این منظور 30 دانشجوی‌ دختر 25-19 سالهء دانشگاه لرستان که مبتلا به لوردوز کمری‌ بودند با میانگین سنی 7/1-+21 سال به طور تصادفی به عنوان‌ نمونه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی(15 نفر)و کنترل(15 نفر)تقسیم شدند.انحنای کمری با استفاده از روش‌ خطکش منعطف در وضعیت ایستاده،میزان انعطاف عضلات‌ همسترینگ با استفاده از روش بالا آوردن مستقیم پا( slr )، کوتاهی عضلات خم‌کنندهء ران با گونبامتر(آزمون توماس)،میزان‌ انعطاف عضلات بازکنندهء کمر با استفاده از متر نواری و آزمون‌ شوبر( Schober )،قدرت عضلات شکم از طریق آزمون دراز و نشست اندازه‌گیری شد.گروه تجربی به مدت 8 هفته،هفته‌ای 3 جلسه و هرجلسه 60 دقیقه حرکات اصلاحی را انجام دادند.گروه‌ کنترل در این مدت هیچ‌گونه حرکات اصلاحی انجام ندادند.در پایان دورهء تمرین،اندازه‌گیری‌ها در مورد دو گروه بار دیگر انجام‌ و نتایج تحقیق با استفاده از برنامهء آماری SPSS و آزمون مستقل و همبسته در سطح ū>0/05 )مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.