Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر یک برنامه تمرینی ویژه صبح و عصر بر سازگاری زمان تمرین و زمان آزمون

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 30 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 87 تا 102)

کلیدواژه ها : ساعت زیستی ،چرخهء شبانه‌روزی ،زمان تمرین و سازگاری‌ زمانی

کلید واژه های ماشینی : توان بی‌هوازی پا ،سازگاری زمان تمرین ،نسبت به زمان تمرین ،زمان واکنش ،تمرینی ،استقامت عضلات ،پا و استقامت عضلات ،صبح و عصر ،پس‌آزمون ،سنجش توان بی‌هوازی ،پس‌آزمون عصر و پس‌آزمون صبح ،پس‌آزمون صبح ،برنامهء تمرینی ،معنی‌داری ،برنامهء تمرینی ویژهء صبح ،گروه تجربی ،سازگاری زمان ،سنجش زمان واکنش ،پس‌آزمون عصر ،پس‌آزمون عصر و پیش‌آزمون ،زمان آزمون ،تفاوت معنی‌داری ،پیش‌آزمون ،ویژهء صبح و عصر ،زمان تمرین و زمان آزمون ،زمان تمرین ،عصر بر سازگاری زمان ،قدرت ایزومتریک دست ،قدرت ایزومتریک ،توان بی‌هوازی

هدف تحقیق حاضر مطالعهء تأثیر یک برنامهء تمرینی ویژهء صبح و عصر بر سازگاری زمان تمرین و زمان آزمون‌ بوده است تا تغییرات احتمالی در برخی عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی نسبت به زمان تمرین مطالعه شود.به این منظور،زمان‌ واکنش ساده در پاسخ به محرک دیداری،حداکثر قدرت‌ ایزومتریک دست،توان بی‌هوازی پا و استقامت عضلات کمربند شانه‌ای،در پیش‌آزمون(عصر)و پس‌آزمون(صبح و عصر) سنجیده شده‌اند.در این پژوهش 20 پسر دانش‌آموز داوطلب که‌ دست‌کم یک سال سابقهء تمرین منظم کشتی داشتند،به شکل‌ تصادفی به دو گروه تجربی 1(زمان تمرین 9 تا 11 صبح)و گروه‌ تجربی 2(زمان تمرین 4 تا 6 عصر)تقسیم شدند.هردو گروه به‌ مدت 3 هفته و هرهفته 4 جلسه در یک برنامه تمرینی کشتی‌ شرکت داده شدند.تحلیل واریانس چند عاملی نتایج نشان داد در هیچ‌کدام از عوامل مورد سنجش،سازگاری معنی‌داری با زمان‌ تمرین رخ نمی‌دهد و این در حالی است که تفاوت معنی‌داری بین‌ زمان‌های گوناگون سنجش زمان واکنش ساده مشاهده‌ شد( P 0/001 ).همچنین،بین زمان‌های گوناگون اندازه‌گیری‌ حداکثر قدرت ایزومتریک دست،تفاوت معنی‌داری به وجود نیامد P 0/195 ).سنجش توان بی‌هوازی یا در زمان‌های مختلف‌ ارزیابی،اختلاف معناداری نشان داد( P 0/00 )،در حالی که‌ استقامت عضلات کمربند شانه‌ای تغییر بارزی نیافت( P 0/273).

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.