Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه جهت گیری ورزشی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار رشته های انفرادی و گروهی شرکت کننده در هفتمین المپیاد

نویسنده: ؛ ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 30 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 103 تا 122)

کلیدواژه ها : جهت‌گیری ورزشی ،انگیزه‌های رقابتی ،هدف‌چینی ،رقابت‌ طلبی و بردگرایی

کلید واژه های ماشینی : پسر ورزشکار رشته‌های انفرادی ،دانشجویان دختر و پسر ورزشکار ،جهت‌گیری ورزشی دانشجویان دختر ،ورزشکار رشته‌های انفرادی ،جهت‌گیری ورزشی ،هدف‌چینی دانشجویان ورزشکار رشته‌های گروهی ،دانشجویان ورزشکار رشته‌های گروهی نسبت ،جهت‌گیری ورزشی دانشجویان ،پسر ورزشکار ،رشته‌های انفرادی و گروهی ،ابعاد جهت‌گیری ورزشی ،دانشجویان دختر و پسر ،جهت‌گیری ورزشی دانشجویان ورزشکار ،المپیاد ورزشی ،دانشجویان ورزشکار رشته‌های گروهی ،ابعاد جهت‌گیری ورزشی دانشجویان ،دختر و پسر ،ورزشکار رشته‌های گروهی نسبت ،رشته‌های انفرادی ،انفرادی ،مقایسهء جهت‌گیری ورزشی دانشجویان ،دانشجویان ورزشکار رشته‌های انفرادی ،هدف‌چینی ،ورزشکاران رشته‌های گروهی ،رقابتی ،پرسشنامهء جهت‌گیری ورزشی ،انگیزه‌های رقابتی دانشجویان ورزشکار ،دانشجویان دختر ،انگیزه‌های رقابتی ،دانشجوی ورزشکار دختر

هدف از تحقیق حاضر مقایسهء جهت‌گیری ورزشی‌ دانشجویان دختر و پسر ورزشکار رشته‌های انفرادی و گروهی‌ شرکت‌کننده در هفتمین المپیاد ورزشی و رابطهء آن با انگیزه‌های‌ رقابتی آنها بود( N 2350 ).نمونهء آماری این تحقیق را 720 نفر از دانشجویان دختر و پسر ورزشکار رشته‌های انفرادی و گروهی‌ تشکیل می‌دادند.ابزار اندازه‌گیری این تحقیق عبارت بود از پرسشنامهء جهت‌گیری ورزشی( SOQ )گیل و دی‌تری(1988)و پرسشنامهء انگیزه‌های رقابتی( SAI )و پلیس(1986).روایی ملاکی‌ و پایایی آزمون-آزمون مجدد این پرسشنامه‌ها در سطح‌ P>0/05 )معنادار بود.در این تحقیق فرضیه‌هایی در سطح‌ P>0/05 )مورد آزمون قرار گرفتند که اهم نتایج آن عبارت است‌ از:بین ابعاد جهت‌گیری ورزشی دانشجویان ورزشکار دختر و پسر تفاوت معنی‌داری وجود نداشت،اگرچه در ابعاد رقابت‌طلبی و هدف‌چینی دانشجویان ورزشکار رشته‌های گروهی نسبت به‌ انفرادی برتری داشتند.بین ابعاد جهت‌گیری ورزشی و انگیزه‌ های رقابتی رابطهء مثبت و معناداری وجود داشت.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.