Skip to main content
فهرست مقالات

هنجاریابی آمادگی های مهارتی نوجوانان 10 تا 12 سال مدارس فوتبال

نویسنده: ؛

زمستان 1385 - شماره 30 علمی-پژوهشی (15 صفحه - از 151 تا 165)

کلیدواژه ها : هنجار ،آمادگی مهارتی ،مدارس فوتبال و نوجوانان

کلید واژه های ماشینی : چرخیدن با توپ ،دویدن با توپ ،فدراسیون فوتبال ،سال مدارس فوتبال ،مدارس فوتبال ،سرعت دویدن و دریبل ،فدراسیون فوتبال انگلستان ،مهارت دویدن با توپ ،دریبل ،هنجارهای آمادگی مهارتی نوجوانان ،مهارتی نوجوانان ،فوتبال در هرردهء سنی ،سرعت دویدن ،گروه سنی ،انحراف استاندارد ،فوتبال انگلستان ،آزمون‌های مهارتی ،آمادگی‌های مهارتی نوجوانان ،مدارس فوتبال شهر اصفهان ،استعدادیابی ،سنی ،استعدادیابی در فوتبال ،هنجارهای آمادگی مهارتی ،هنجار آمادگی‌های مهارتی نوجوانان ،آزمون‌های مهارتی فوتبال ،هنجارهای آمادگی ،میانگین و انحراف استاندارد ،هیأت فوتبال استان اصفهان ،زدن ،شهر اصفهان

هدف از این پژوهش هنجاریابی آمادگی‌های‌ مهارتی نوجوانان 10 تا 12 سال مدارس فوتبال بود.این پژوهش از نوع توصیفی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است.جامعهء آماری‌ را کلیهء نوجوانان 10 تا 12 سالهء مدارس فوتبال دارای مجوز از هیأت‌ فوتبال استان اصفهان تشکیل می‌دادند که در شهر اصفهان‌ فعالیت داشتند.نمونه شامل 171 نوجوان 10،11 و 12 ساله بود که‌ از هرمدرسهء فوتبال در هرردهء سنی 4 نفر به صورت تصادفی‌ خوشه‌ای انتخاب شدند.و در آزمون‌های مهارتی فدراسیون‌ فوتبال انگلستان که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته بود، شامل دویدن با توپ،چرخیدن با توپ،سرعت دویدن و دریبل‌ کردن شرکت کردند.در این پژوهش از آمار توصیفی شامل‌ میانگین،انحراف استاندارد،فراوانی و رتبهء درصدی استفاده شد. نتایج نشان داد با افزایش سن نوجوانان توانایی آنان در آزمون‌ های دویدن با توپ،چرخیدن با توپ،سرعت دویدن و دریبل‌ کردن بهبود یافت و در نهایت هنجار هرمهارت برای نوجوانان سه‌ گروه سنی تهیه شد

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.