Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه تأثیر دو شیوه تمرین مقاومتی منتخب بر میزان قدرت بیشینه عضله چهار سر ران و سینه ای بزرگ

نویسنده: ؛

بهار 1386 - شماره 31 علمی-پژوهشی (22 صفحه - از 5 تا 26)

کلیدواژه ها : قدرت بیشینه ،روش دلورم-واتکینز ،روش مک-کلوی و دوام قدرت

کلید واژه های ماشینی : میزان قدرت بیشینهء عضلهء چهارسرران ،قدرت بیشینهء عضلهء سینه‌ای ،قدرت بیشینه ،قدرت بیشینهء عضلات ،میزان قدرت بیشینهء عضلهء ،قدرت بیشینهء عضلهء ،افزایش قدرت بیشینهء عضلهء ،بیشینهء عضلهء چهارسرران ،بیشینهء عضلات ،گروه دلورم واتکینز ،عضلهء چهارسرران ،مقایسهء میانگین‌های قدرت بیشینهء ،مک‌کلوی در انتهای دوره ،میانگین اندازهء دور ران ،دلورم ،واتکینز ،قدرت بیشینهء ،ضخامت چربی ناحیهء شکمی ،روش دلورم ،میزان قدرت بیشینهء ،قدرت بیشینه در گروه‌های ،میانگین ضخامت چربی ،عضلهء چهارسرران گروه ،واتکینز در انتهای دوره ،تمرین مقاومتی ،دلورم واتکینز ،گروه دلورم ،اندازهء دور ران گروه ،افزایش قدرت بیشینه ،مقایسهء دوام قدرت بیشینهء عضلات

هدف اصلی این پژوهش،مقایسهء تأثیر دو نوع‌ تمرین مقاومتی بر میزان قدرت بیشینهء عضلهء چهارسرران و سینه‌ای‌بزرگ است.آزمودنی‌ها 45 دانشجوی مرد غیرورزشکار (میانگین سن-64/0-+5/18،میانگین وزن-10-+70 کیلوگرم و میانگین قد 7/5-+173)بودند که به طور داوطلب انتخاب و به سه‌ گروه 15 نفره همانند موسوم به مک‌کلوی (A) ،دلورم واتکینز (B) و کنترل به طور تصادفی تقسیم شدند.گروه‌های تمرین (A,B) هریک برنامه‌ی تمرین ویژهء خود را 4 روز در هفته به مدت 6 هفته اجرا کردند.نتایج تحلیل‌های واریانس دلالت بر آن داشت‌ که قدرت بیشینه در گروه‌های تمرین (A,B) بیشتر از گروه‌ کنترل (C) یا بدون تمرین بود.حتی افزایش قدرت بیشینه در عضلهء چهارسرران گروه مک‌کوی بیشتر از گروه دلورم واتکینز بود،اما هیچ تفاوت معنی‌داری بین روش‌های تمرین و افزایش‌ قدرت بیشینهء عضلهء سینه‌ای‌بزرگ وجود نداشت.آزمون‌ فرضیه‌های دیگر پژوهش نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین‌ گروه‌های پژوهش وجود ندارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.