Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر تمرینات هوازی بر ساختار و عملکرد قلب معلولین ضایعه نخاعی

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1386 - شماره 31 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 27 تا 40)

کلیدواژه ها : ضایعهء نخاعی ،برنامهء تمرینی منتخب ،ضخامت دیوارهء میانی در حالت دیاستول و سیستول ،قطرهای حفرهء بطن چپ در حالت دیاستول و سیستول ،حجم‌های پایان دیاستول و سیستول ،درصد کسر تخلیه بطن ،حجم ضربه‌ای و جرم بطن‌ چپ

کلید واژه های ماشینی : غیرورزشکاران معلول ضایعهء نخاعی ،معلولان ضایعهء نخاعی ،ضایعهء نخاعی ،تمرین‌های هوازی ،تمرین‌های منتخب هوازی ،قلب معلولان ضایعهء نخاعی ،نخاعی ،هوازی ،بطن چپ ،عملکرد قلب ،ساختار و عملکرد قلب ،برنامهء تمرینی ،قلب ورزشکاران و غیرورزشکاران ،ورزشکاران و غیرورزشکاران معلول ،عملکرد قلب ورزشکاران ،غیرورزشکاران ،آزمودنی‌های گروه تجربی تمرین‌های ،غیرورزشکار ،برنامهء منتخب هوازی ،مقایسهء ساختار و عملکرد قلب ،غیرورزشکاران از آسایشگاه معلولان ،منتخب هوازی ،تمرین‌های منتخب ،اجرای برنامهء تمرینی ،ورزشکاران و غیرورزشکاران ،متغیرهای مورد مطالعه ،قلب معلولین ،ساختار و عملکرد ،متغیرهای مورد مطالعه مشاهده ،منتخب

در این تحقیق ساختار و عملکرد قلب ورزشکاران‌ و غیرورزشکاران معلول ضایعهء نخاعی و تأثیر یک برنامهء منتخب‌ هوازی روی 48 نفر از آنان مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت. ورزشکاران از رشتهء دوومیدانی،در مادهء پرتاب‌ها،و در سطوح‌ ملی و استانی و غیرورزشکاران از آسایشگاه معلولان و سالمندان‌ کهریزک انتخاب شدند آزمودنی‌های گروه تجربی تمرین‌های‌ منتخب هوازی را انجام دادند.این گروه سه جلسه تمرین‌های‌ منتخب هوازی را انجام دادند.این گروه سه جلسه در هفته تمرین‌ داشتند.گروه کنترل تمرین‌های خاصی انجام نمی‌دادند.آزمون‌ اکوکاردیوگرافی و Spectral Doppler برای مطالعهء ساختار و عملکرد قلب آزمودنی‌ها در دو نوبت قبل از تمرین و پس از آن‌ انجام شد.مقایسهء ساختار و عملکرد قلب ورزشکاران و غیرورزشکاران معلول ضایعهء نخاعی پیش از انجام برنامهء تمرینی‌ نتایج خاصی را نشان داد و در ادامهء مقایسهء متغیرهای مذکور پس‌ از انجام برنامهء تمرینی تغییرات قابل توجهی از نظر آماری در متغیرهای مورد مطالعه مشاهده نشد(05/0> P ).

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.