Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر دو نوع شیوه تمرینی تداومی و تناوبی بر تغییرات لپتین دانشجویان غیر ورزشکار دانشگاه تهران

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار 1386 - شماره 31 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 57 تا 70)

کلیدواژه ها : لپتین تمرین‌های تداومی ،تمرین‌های تناوبی

کلید واژه های ماشینی : لپتین ،تغییرات لپتین دانشجویان غیرورزشکار ،لپتین دانشجویان غیرورزشکار دانشگاه ،تغییرات لپتین دانشجویان ،دانشجویان غیرورزشکار دانشگاه تهران ،تغییرات لپتین سرم ،تغییرات لپتین ،تمرینی تداومی و تناوبی ،تناوبی ،فعالیت تناوبی تأثیر معنی‌داری ،تأثیر معنی‌داری بر تغییرات ،فعالیت تداومی تأثیر معنی‌داری ،تمرین‌های تناوبی ،لپتین سرم ،غیرورزشکار دانشگاه تهران ،تمرینی تداومی ،دانشگاه تهران ،فعالیت ورزشی ،تمرینی تناوبی و تداومی ،تمرینی ،غیرورزشکار ،برنامهء تمرینی ،فعالیت تناوبی ،دانشجویان غیرورزشکار ،تمرینی تناوبی ،میزان لپتین ،تداومی تأثیر معنی‌داری ،مقدار لپتین پلاسما ،لپتین سرم آزمودنی ،تمرین‌های ورزشی

هدف از انجام این پژوهش تأثیر دو نوع شیوهء تمرینی تناوبی و تداومی بر تغییرات لپتین دانشجویان‌ غیرورزشکار دانشگاه تهران است.در ابتدا 45 نفر از دانشجویان‌ غیرورزشکار با میانگین سنی 8/1-+22سال،وزن 06/8-+5/67 کیلوگرم و قد 23/7-+8/173 سانتی‌متر به‌طور تصادفی خوشه‌ای‌ انتخاب شدند.این افراد به سه گروه 15 نفری کنترل،تداومی و تناوبی تقسیم شدند.قبل و بعد از تمرین‌ها از هر نفر آزمایش خون‌ گرفته شد و میزان لپتین آنها از طریق Elisa,Sandiwhich اندازه‌گیری شد.دورهء تمرینی شامل 16 هفته و هر هفته 3 جلسه‌ تمرین بود.برای تعیین شاخص میانگین و انحراف استاندارد از آمار توصیفی و در قسمت آمار استنباطی از آزمون t student استفاده شد.نتایج نشان داد فعالیت تناوبی تأثیر معنی‌داری بر تغییرات لپتین سرم آزمودنی‌ها ندارد(46/0- P ).اما فعالیت‌ تداومی تأثیر معنی‌داری بر تغییرات لپتین سرم آزمودنی دارد (01/0- P ).

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.