Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر 8 هفته تمرین های هوازی بر لیپوپروتئین های خون زنان غیر ورزشکار 50 - 30 ساله شهر اهواز

نویسنده: ؛

بهار 1386 - شماره 31 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 87 تا 100)

کلیدواژه ها : لیپوپروتئین ،RF ،کلسترول ،تری‌گلیسیرید و تمرین‌ هوازی

کلید واژه های ماشینی : تمرین هوازی ،هفته تمرین هوازی ،تمرین هوازی با شدت ،هوازی ،HDL ،هفته تمرین ،RF ،گروه تمرین تفاوت معنی‌داری ،پس‌آزمون تری‌گلیسیرید گروه تمرین ،VLDL ،تمرین تفاوت معنی‌داری وجود ،پس‌آزمون تری‌گلیسیرید گروه کنترل ،پس‌آزمون کلسترول گروه تمرین ،پس‌آزمون کلسترول گروه کنترل ،گروه کنترل تفاوت معنی‌داری ،کنترل تفاوت معنی‌داری وجود ،پس‌آزمون تری‌گلیسیرید گروه ،استفاده از آزمون همبسته ،آزمون همبسته ،پس‌آزمون کلسترول گروه ،گروه کنترل ،اهواز تأثیر معنی‌داری ،پس‌آزمون ،گروه تمرین ،تری‌گلیسیرید ،تفاوت معنی‌داری وجود ،اهواز ،تمرین به مدت ،قلبی ،پس‌آزمون عامل خطر قلبی

هدف از این تحقیق،بررسی اثر 8 هفته تمرین‌ هوازی بر لیپوپروتئین‌های LDL-CṣHDL-CṣVLDL-c ، کلسترول،تری‌گلیسیرید و RF است.از میان زنان سالم‌ غیرورزشکار شهر اهواز 30 نفر از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای‌ انتخاب و به‌طور تصادفی به 2 گروه 15 نفری تمرین و کنترل‌ تقسیم شدند.قبل از شروع تمرین‌ها از هر دو گروه پیش‌آزمون‌ گرفته شد،سپس گروه تمرین به مدت 8 هفته،هفته‌ای 3 روز و هر روز 1 ساعت تحت تمرین‌های هوازی با شدت 60 تا 70 درصد HRmax قرار گرفتند.در این مدت،گروه کنترل هیچ فعالیت‌ بدنی خاصی نداشتند و از هر دو گروه نیز خواسته شده بود که در این مدت از خوردن غذاهای چرب خودداری کنند و بعد از 8 هفته‌ از هر 2 گروه پس‌آزمون به عمل آمد.سپس داده‌های به دست آمده‌ از آزمون‌های دو گروه،مورد تجزیه‌وتحلیل آماری قرار گرفت. برای این کار از آمار توصیفی و آزمون t همبسته در سطح 5/0 استفاده شد.یافته‌ها نشان داد که 8 هفته تمرین هوازی با شدت‌ 60 تا 70 درصد HRmax روی VLDL-CṣHDL-CṣLDL-C کلسترول و تری گلیسیرید و RF زنان غیرورزشکار 30 تا 50 سالهء شهر اهواز تأثیر معنی‌داری داشت.به‌طور کلی،نتایج این تحقیق‌ آشکار ساخت که زنان میانسال با انجام فعالیت‌های ورزشی می‌ توانند عوامل خطرزای قلبی-عروقی خود را کاهش دهند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.