Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر یک هشت هفته حرکات ایروبیک بر میزان افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1386 - شماره 31 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 101 تا 114)

کلیدواژه ها : حرکات ایروبیک ،افسردگی ،پیشرفت تحصیلی و دانش‌ آموزان دختر

کلید واژه های ماشینی : ایروبیک بر میزان افسردگی ،پیشرفت تحصیلی ،ایروبیک ،میزان افسردگی ،افسردگی و پیشرفت تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ،کاهش میزان افسردگی دانش‌آموزان دختر ،میزان افسردگی دانش‌آموزان دختر سال ،دانش‌آموزان دختر ،دانش‌آموزان دختر سال ،میزان افسردگی و پیشرفت ،هفته حرکات ایروبیک ،حرکات ایروبیک ،تحصیلی ،تحصیلی دانش‌آموزان دختر ،میزان افسردگی دانش‌آموزان دختر ،پیشرفت تحصیلی افراد افسرده ،دختر سال اول ،تمرین‌های ایروبیک ،گروه تجربی ،فعالیت جسمانی ،تحصیلی دختران دانش‌آموز ،افسرده ،تحصیلی دانش‌آموزان ،میزان پیشرفت تحصیلی گروه ،میزان افسردگی دانش‌آموزان ،میزان افسردگی گروه کنترل ،کاهش میزان افسردگی ،بررسی میزان افسردگی ،افسردگی دانش‌آموزان

تحقیق حاضر نیز با هدف بررسی اثر 8 هفته‌ حرکات ایروبیک بر میزان افسردگی و پیشرفت تحصیلی دختران‌ دانش‌آموز سال اول دورهء متوسطهء ناحیهء خرم‌آباد انجام شد.به این‌ منظور 2456 نفر از دانش‌آموزان پرسشنامهء افسردگی را تکمیل‌ کردند و معدل ترم اول آنان نیز ثبت شد.بعد از تجزیه‌وتحلیل‌ پرسشنامه‌ها از بین 570 نفری که دارای افسردگی خفیف، متوسط و شدید بودند و از لحاظ پیشرفت تحصیلی نیز در سطح‌ ضعیفی قرار داشتند،60 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه تجربی(30- n )و کنترل(30- n )تقسیم‌ شدند.گروه تجربی به مدت 8 هفته،هفته‌ای 3 جلسه و هر جلسه‌ 1 ساعت حرکات ایروبیک را انجام دادند بعد از پایان دوره تمرینی‌ هر دو گروه پرسشنامه افسردگی بک را پر کردند و بعد از تمام‌ امتحانات ترم دوم معدل ثبت شد.اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شد.در پایان،نتایج نشان داد پس از انجام حرکات ایروبیک به مدت 8 هفته بین میانگین افسردگی گروه تجربی و کنترل تفاوت‌ معنی‌داری وجود دارد اما بین پیشرفت تحصیلی دو گروه تفاوت‌ معنی‌داری مشاهده نشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.