Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر تمرین بر دو نوع محیط انگیزشی (زیاد و کم) بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ادراکی - حرکتی

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار 1386 - شماره 31 علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 149 تا 166)

کلیدواژه ها : تمرین ،انگیزش ،برانگیختگی ،تکلیف ادراکی حرکتی

کلید واژه های ماشینی : پرتاب آزاد بسکتبال ،گروه تمرین‌کننده در محیط ،انگیزشی ،محیط انگیزشی ،تمرین‌کننده در محیط انگیزشی ،برانگیختگی ،تکلیف پرتاب آزاد بسکتبال ،محیطی با شرایط انگیزش ،یادداری ،انگیزشی تمرین بر یادگیری ،امتیازهای تکلیف پرتاب آزاد ،بسکتبال ،پرتاب آزاد ،تمرین‌کننده در محیط ،محیطی با شرایط انگیزشی ،میانگین امتیازهای تکلیف پرتاب ،یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال ،تمرین‌کننده در شرایط محیطی ،آزمون یادداری ،یادداری تکلیف پرتاب آزاد ،گروه تمرین‌کننده ،آزاد بسکتبال ،آزمودنی‌های تمرین‌کننده در محیط ،تکلیف ادراکی حرکتی ،مورد بررسی در اکتساب ،برانگیختگی کمتر تمرین ،آزمون پرتاب آزاد ،آزمون اکتساب و یادداری ،آزمون اکتساب ،شرایط انگیزش و برانگیختگی

هدف از انجام پژوهش حاضر،بررسی اثربخشی‌ دو نوع محیط انگیزشی تمرین بر یادگیری یک تکلیف ادراکی‌ حرکتی(پرتاب آزاد بسکتبال)است.نمونهء آماری این پژوهش‌ شامل 37 نفر از دانشجویان پسر رشتهء تربیت‌بدنی بود که به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند.گروه اول(19 نفر)در محیطی‌ با شرایط انگیزشی و برانگیختگی بیشتر و گروه دوم(18 نفر)نیز در محیطی با شرایط انگیزش و برانگیختگی کمتر تمرین کردند. هر دو گروه تمرین‌های خود را در محیطهای تعریف‌شدهء انگیزشی به مدت 6 هفته،در هر هفته سه جلسه و در هر جلسه‌ 15 کوشش انجام دادند.آزمون اکتساب بی‌درنگ پس از پایان‌ دورهء تمرین و آزمون یادداری ده روز بعد از آن اجرا شد.از آزمون‌ پرتاب آزاد بسکتبال به عنوان ابزار اصلی پژوهش استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس برای اندازه‌گیری‌ های مکرر،آزمون‌های T مستقل و T همبسته استفاده شد.نتایج‌ نشان داد که هر دو گروه آزمایشی به لحاظ اکتساب تکلیف روند روبه‌رشدی داشته‌اند و تمرین در هر دو محیط انگیزشی تأثیر معنی‌داری بر یادگیری تکلیف داشته است.تفاوت معنی‌داری‌ بین دو گروه مورد بررسی در اکتساب و یادگیری تکلیف مشاهده‌ نشد،اما یادگیری مهارت در شرایط محیطی پرانگیزه و با برانگیختگی زیاد از ثبات بیشتری برخوردار است و با نوسان‌های‌ کمتر در اکتساب تکلیف در طول مهارت دورهء یادگیری همراه‌ است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.