Skip to main content
فهرست مقالات

آگاهی پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی درباره دوپینگ و مصرف مواد نیروزا در ورزش

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 179 تا 192)

کلیدواژه ها :

آگاهی ،پزشکان ،دوپینگ و مواد نیروزا

کلید واژه های ماشینی : مصرف مواد نیروزا، مصرف مواد نیروزا در ورزش، پزشکان، پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی، ورزش، دوپینگ، آگاهی پزشکان و دانشجویان گروه، دوپینگ و مصرف مواد، دانشجویان گروه پزشکی دربارهء دوپینگ، اطلاعات

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان آگاهی‌ پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی دربارهء دوپینگ و مصرف مواد نیروزا.در ورزش است.در این تحقیق توصیفی که جامعهء آماری‌ آن را کلیهء پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی دانشگاه‌های استان‌ لرستان تشکیل می‌دادند،180 پرسشنامه با استفاده از شیوهء نمونه‌گیری در دسترس،توزیع و 168 پرسشنامه برگشت داده شد که مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین شناخت کل نمونه‌ها از 26 دارو و 12 مکمل ذکر شده‌ در این تحقیق به ترتیب 2/8 و 5/6 است.همچنین میانگین نمرهء آگاهی از دوپینگ در ورزش 7/6 از 7،میانگین نمرهء آگاهی از عوارض جانبی داروها و مکمل‌ها 85/14 از 26،میانگین نمرهء آگاهی‌ از قانونی‌بودن آنها 47/14 از 26 بود.میانگین نمرهء کلی آگاهی هر فرد که از جمع نمره‌های کل پرسشنامه تشکیل‌ می‌شد 50/78 از 162 نمره بود که تفاوت این نمره در مقاطع‌ تحصیلی مختلف در سطح‌01/0- a کاملا معنی‌دار بود.45 درصد (76 نفر)از نمونه‌های این تحقیق اطلاعات خود را در زمینهء دوپینگ و داروهای نیروزا در ورزش کم و 35 درصد نیز اطلاعات‌ خود را متوسط عنوان کردند.نتایج این تحقیق نیز همچون‌ تحقیقات مشابه در کشورهای دیگر حاکی از آگاهی بسیار کم یا ناچیز پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی در زمینهء دوپینگ در ورزش است که لزوم تدوین برنامه‌های آموزشی برای این دسته را هرچه بیشتر آشکار می‌سازد.

خلاصه ماشینی:

"نتایج این تحقیق نیز همچون‌ تحقیقات مشابه در کشورهای دیگر حاکی از آگاهی بسیار کم یا ناچیز پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی در زمینهء دوپینگ در ورزش است که لزوم تدوین برنامه‌های آموزشی برای این دسته را هرچه بیشتر آشکار می‌سازد. جدول 3-توزیع فراوانی میزان شناخت مواد نیروزا (به تصویر صفحه مراجعه شود) آگاهی از تأثیرات نیروزایی،قانونی بودن و عوارض جانبی مصرف مواد نیروزا برای بررسی 3 حیطهء یادشده 11 دسته مواد نیروزا،همراه با انسولین و هورمون رشد ذکر شدند که پاسخ‌دهندگان درمورد هرکدام از آنها اظهار نظر می‌کردند. جدول 5-میانگین نمره‌های آگاهی از قانونی بودن،عوارض جانبی و تأثیرات نیروزایی مواد نیروزا در مقاطع‌ تحصیلی مختلف (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری در ابتدا گفتنی است که یافته‌های این تحقیق باید با توجه به مقاطع تحصیلی اعضای گروه‌ نمونه،تفسیر شوند و در نتیجه‌گیری از این تحقیق،مقاطع تحصیلی شرکت‌کنندگان،نیز کاملا باید مورد توجه قرار گیرد. باتوجه به این موضوع که 1/49 درصد شرکت‌کنندگان در این تحقیق اظهار داشتند که در صورت شناخت دارو یا مکملی که مضر نباشد،مصرف آن را به ورزشکاران توصیه می‌کنند و با توجه به آگاهی بسیار کم آنها در مورد عوارض جانبی مصرف مواد نیروزا،در زمینهء مشورت‌ ورزشکاران با پزشکان و اعضای گروه پزشکی نگرانی‌های زیادی پدیدار می‌شود. یافته‌های این تحقیق نیز همچون نتایج سایر تحقیقات مشابه در دیگر کشورها17و26 نشان‌دهندهء آگاهی بسیار کم پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی در زمینهء دوپینگ و مصرف مواد نیروزا در ورزش است که لزوم تدوین برنامه‌های آموزشی تکمیلی در این زمینه را هرچه بیشتر آشکار می‌سازد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.