Skip to main content
فهرست مقالات

آگاهی پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی درباره دوپینگ و مصرف مواد نیروزا در ورزش

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار 1386 - شماره 31 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 179 تا 192)

کلیدواژه ها : آگاهی ،پزشکان ،دوپینگ و مواد نیروزا

کلید واژه های ماشینی : مصرف مواد نیروزا ،مواد نیروزا در ورزش ،دوپینگ ،آگاهی پزشکان و دانشجویان گروه ،نیروزا ،دانشجویان گروه پزشکی ،دوپینگ و مصرف مواد ،مواد نیروزا ،نمرهء آگاهی از دوپینگ ،پزشکان و دانشجویان گروه ،آگاهی از عوارض جانبی ،دوپینگ در ورزش ،آگاهی از تأثیرات نیروزایی ،داروهای نیروزا در ورزش ،آگاهی پزشکان ،میانگین نمرهء آگاهی ،نمرهء آگاهی از عوارض ،گروه پزشکی ،عوارض جانبی ،تأثیرات نیروزایی مواد نیروزا ،مقاطع تحصیلی ،گروه پزشکی دربارهء دوپینگ ،میانگین شناخت کل نمونه‌ها ،مصرف مواد ،آگاهی از دوپینگ ،دوپینگ و داروهای نیروزا ،مورد مصرف مواد نیروزا ،میانگین نمرهء ،پزشکی در زمینهء دوپینگ ،میزان شناخت مواد نیروزا

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان آگاهی‌ پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی دربارهء دوپینگ و مصرف مواد نیروزا.در ورزش است.در این تحقیق توصیفی که جامعهء آماری‌ آن را کلیهء پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی دانشگاه‌های استان‌ لرستان تشکیل می‌دادند،180 پرسشنامه با استفاده از شیوهء نمونه‌گیری در دسترس،توزیع و 168 پرسشنامه برگشت داده شد که مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین شناخت کل نمونه‌ها از 26 دارو و 12 مکمل ذکر شده‌ در این تحقیق به ترتیب 2/8 و 5/6 است.همچنین میانگین نمرهء آگاهی از دوپینگ در ورزش 7/6 از 7،میانگین نمرهء آگاهی از عوارض جانبی داروها و مکمل‌ها 85/14 از 26،میانگین نمرهء آگاهی‌ از قانونی‌بودن آنها 47/14 از 26 بود.میانگین نمرهء کلی آگاهی هر فرد که از جمع نمره‌های کل پرسشنامه تشکیل‌ می‌شد 50/78 از 162 نمره بود که تفاوت این نمره در مقاطع‌ تحصیلی مختلف در سطح‌01/0- a کاملا معنی‌دار بود.45 درصد (76 نفر)از نمونه‌های این تحقیق اطلاعات خود را در زمینهء دوپینگ و داروهای نیروزا در ورزش کم و 35 درصد نیز اطلاعات‌ خود را متوسط عنوان کردند.نتایج این تحقیق نیز همچون‌ تحقیقات مشابه در کشورهای دیگر حاکی از آگاهی بسیار کم یا ناچیز پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی در زمینهء دوپینگ در ورزش است که لزوم تدوین برنامه‌های آموزشی برای این دسته را هرچه بیشتر آشکار می‌سازد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.