Skip to main content
فهرست مقالات

دو گفتگو با یانیس ریتسوس شاعر مقاومت به خاطر آزادی

مصاحبه شونده: ؛

مترجم: ؛

مرداد 1368 - شماره 65 (5 صفحه - از 31 تا 35)

کلید واژه های ماشینی : یونان ،ریتسوس شاعر ،ریتسوس ،یانیس ریتسوس ،شعر معاصر یونان ،یونانی ،معاصر یونان ،شاعران یونانی ،شور زندگی ،مورد شعر ،احساس می‌کنم ،دوست ندارم ،تأثیر قرار می‌دهند ،فکر می‌کنم ،دست داد ،یاد ببریم ،قرار می‌دهند

یانیس ریتسوس چهرهء متعهد و پر آوازهء شعر معاصر یونان،در آوریل گذشته پا به هشتادمین سال‌ زندگی خود گذاشت و به همین مناسبت از سوی‌ شخصیتهای سرشناس ادب و هنر جهان پیامهای‌ تبریکی برای وی ارسال گردید.خاویر پرز دوکوئیار دبیر کل سازمان ملل نیز تلگرام تبریکی به این شرح‌ برایش ارسال داشت: «با ابراز شادمانی،تبریکات خود را به مناسبت‌ هشتادمین سالگرد تولدتان تقدیم می‌دارم.شما همچون یک انسان و یک شاعر آزاده،زندگی‌ خویش را وقف آزادی،عدالت و حقیقت کرده‌اید. و همواره در حالی که در جستجوی زیبایی بوده‌اید، توانایی بشر را نیز برای مبارزه و عشق،نشان‌ داده‌اید.از شما به خاطر اینکه به زندگی ما ارزش داده‌ و ارادهء ما را در راه مبارزه برای ساختن دنیائی بهتر، تقویت نموده‌اید،سپاسگزارم». به منظور آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان ارجمند با زندگی و اندیشهء این شاعر مردمی،ترجمهء دو گفتگو را که دو نشریهء مختلف با وی انجام داده‌اند، در پی می‌آوریم:

صفحه:
از 31 تا 35