Skip to main content
فهرست مقالات

نظامی ستایشگر و افشاگر شاهان

نویسنده:

(3 صفحه - از 26 تا 28)

خلاصه ماشینی:

"اینک سرگذشت هفت مظلوم که به طور خلاصه نقل‌ می‌کنیم تا ضمنا قدرت قلم و ریزه‌کاریهای شاعر معلوم‌ شود: اولین شخص گفت با بهرام‌ کای شده دشمن تو دشمن کام‌ راست روشن به زخمهای درشت‌ در شکنجه برادرم را کشت‌ و آنچه بود از معاش و مرکب و چیز همه بستد حیات و حشمت نیز چون من انگیختم خروش و نفیر زان جنایت،مرا گرفت وزیر کاو هواخواه دشمنان بوده است‌ تو چنینی داد چنان بوده است (ص 333) روش ثابتی بوده است در تمام دوران ستمشاهی که‌ جنایتی را با جنایت دیگری می‌پوشانده‌اند. پیشهء کاهلان مگیر به دست‌ کار گل کن که تندرستی هست (ص 143) مرد لشکری خطاب به وزیر می‌گوید: (به تصویر صفحه مراجعه شود) تو همه شب کشیده پای به ناز من به شمشیر کرده دست دراز تو قلم می‌زنی به خون سپاه‌ من زنم تیغ با مخالف شاه‌ مستان از من آنچه شه فرمود گرنه فتراک شه بگیرم زود گفت کز ابلهی و نادانی‌ چون کلوخم به آب ترسانی‌ شاه را من نشانده‌ام برگاه‌31 نیست بی‌خط من سپید و سیاه‌ این بگفت و دوات بر من زد اسب و ساز و سلیح من بستد پس به دژخیم خونیان دادم‌ سوی زندان خود فرستادم (ص 243) می‌بینید که در این جا هم چگونه نظامی از قول‌ سپاهی و وزیر مناسب مقام و طبق روحیات این دو تیپ‌ حرف زده،می‌دانیم که«مناطرهء شمشیر و قلم»یعنی‌ تقابل دیوانیان و نظامیان،یک مضمون کهن در شعر و نثر فارسی است."

صفحه:
از 26 تا 28