Skip to main content
فهرست مقالات

روایت کازانتزاکیس از مسیح

نویسنده:

(4 صفحه - از 28 تا 31)

کلید واژه های ماشینی : مسیح ،کازانتزاکیس ،خدا ،وسوسه ،انسان ،عشق ،کازانتزاکیس از مسیح ،روح ،مرگ ،صلیب ،روایت کازانتزاکیس ،مسیح کازانتزاکیس ،صومعه‌ای ،خشونت ،زمین ،خداوند ،گزارش به خاک یونان ،مسیح کازانتزاکیس مسیحی ،وسوسهء مسیح ،دنیا ،زندگی ،آسمان ،بازسازی زندگی مسیح ،کازانتزاکیس ستیز میان انسان ،از مسیح ،رها ،راهی میان عشق و خشونت ،مسیح در کار کازانتزاکیس ،چهره‌ای انسانی و خاکی‌تر ،مسیح عشق

خلاصه ماشینی:

"در جایی مریم از او می‌پرسد:«عیسی،فرزندم،تا کی می‌خواهی در برابر او مقاومت کنی؟»و بعد فریادی وحشی تمام کلبه را می‌لرزاند:«تا وقتی که بمیرم»7 کازانتزاکیس ستیز میان انسان و خدا را که جدال میان‌ جسم و روح نیز هست فقط در مورد مسیح قائل نمی‌شود، او این راز را رازی جهانی می‌بیند و صادق در مورد همهء انسانها:«راز مسیح،تنها راز آئینی خاص نیست،جهانی‌ است. اگر تصویر ما از خدا همان خدای خانگی باشد گناه‌ نیز گاه می‌تواند شأن تقرب بخشی به خداوند را پیدا کند و این سؤال مطرح باشد که«آیا گناه هم می‌تواند در خدمت خدا باشد31؟»و اینکه«آیا به موازات فضیلت‌ راهی وسیعتر و صافتر،یعنی راه گناه وجود داشت که‌ می‌توانست ما را به خدا رهنمون گردد32؟» در صومعهء واقع در طور سینا پدر یواکیم چهار توصیه به‌ مسیح می‌کند که همه دنیاگرایی و توجه به خدای خانگی‌ را تبلیغ می‌کنند: 1-از جنگیدن با خدا دست برندار. »کازانتزاکیس از سه مقولهء ماده، روح و جمع روح و ماده،مقولهء سوم را می‌پسندد و زوربا کسی بود که در مقولهء سوم جای می‌گرفت و مسیح‌ مورد نظر کازانتزاکیس هم در همین مقوله جای می‌گیرد و برای این امر باید هبوط کند و به خاطر تاکید دیگران‌ بر چهرهء روحانی او،کازانتزاکیس بر چهرهء مادی و انسانی‌ مسیح تاکید می‌کند و این چهرهء انسانی را ابزار تفاهم با او می‌داند:«برای صعود به صلیب معراج ایثار و به خدا، معراج معنویت،مسیح از تمام مراحلی که انسان مبارز از آن می‌گذرد،عبور کرد."

صفحه:
از 28 تا 31