Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی مجدد به منابع اسلامی و صابئین

نویسنده:

(2 صفحه - از 46 تا 47)

کلید واژه های ماشینی : صابئین ،اسلامی ،دین ،فارسی ،تفکر ،عربی ،قوم ،کتاب ،ترجمه ،فرهنگی ،مذاهب ،پیرو دین حقیقی قدیم ،متون صابئین قومی ،غلط ،قدیم ،اسلام صابئین نام ،زبان ،تفسیر ،صابئین حقیقی ،ایران ،تهران ،فارسی زبانان ،متون قدیم فارسی ،ترجمهء فارسی تفسیر ،پیروان مذاهب قدیم ،صحیح ،انتشارات دانشگاه تهران ،منابع اسلامی ،تاریخ ،اصل

خلاصه ماشینی:

"ابوالحسن نجفی نگاهی مجدد به منابع اسلامی‌ و صابئین (به تصویر صفحه مراجعه شود) «صابئین موحدین از یاد رفته»عنوان مقاله‌ای است از آقای سید قاسم یا حسینی در شمارهء«7 کیهان فرهنگی» سال جاری،که ضمن معرفی کتاب قوم از یاد رفته آقای‌ سلیم برنجی از پیروان این دین،«مسلمانان و دانشمندان‌ مسلمان»را قابل ایراد دانسته است،که در طول تاریخ به‌ حقیقت توحید دین صابئی توفیق نیافته‌اند. و این نام را دو دولت عباسی در سال 228 هجری بر خود گذاشتند تا شرایط ذمه دربارهء ایشان‌ مراعات شود و پیش از آن ایشان را حنفاء(حنیف)و وثنیه‌ و حرانیان و(پاین)2می‌گفتند3»به همین ترتیب خوارزمی در مفاتیح العلوم نیز میان حرانیه(بت‌پرست)و صابئین‌ حقیقی تفاوت قائل شده است. »7 و سرانجام در این رده قفطی در تاریخ الحکماء به‌ فتاوی و نظرات فقهی زمان خود(قرن 5)چنین اشاره‌ دارد:«اساس اختلاف عقیده بین حنفیه و صاحبیه که‌ اولی نکاح با صابئین و خوردن ذبایح(جمع ذبیحه و قربانی)آنان را حرام و دومی حلال می‌داند در واقع ناشی‌ از این امر است که ابوحنیفه دربارهء صابئین حران که‌ معروف به پرستش ستارگانند اظهارنظر کرد،و حال آنکه‌ صاحب جاه درباره صابئان مقیم بطائح و عراق که فرقه‌ای‌ از نصاری هستند سخن می‌گوید. نویسندهء محترم از یک طرف نویسندگان اسلامی را به اشتباه و تناقض‌گویی و عدم درک و شناخت صحیح زیر مشت و لگد گرفته و از سوی دیگر از آنها به عنوان شاهد مثال استفاده‌ می‌کند،در صورتیکه ابدا و اصلا به این مسئله اشاره‌ای‌ نکرده‌اند که منظور خودشان از صابئین سرانجام‌ کدامست،آیا صابئین حران یا صابئین بطائح؟و آیا با اسنادی که در دست دارند می‌توانند به اثبات برسانند که‌ ابواسحق جلال صابی وزیر خلفای عباسی(المطیع- الطائح)15در حقیقت جزء کدام دسته بوده است."

صفحه:
از 46 تا 47