Skip to main content
فهرست مقالات

مرحوم دکتر محمد قریب؛ بنیانگذار طب نوین اطفال در ایران

مصاحبه کننده: ؛

مصاحبه شونده: ؛ ؛ ؛

بهمن 1368 - شماره 71 (5 صفحه - از 1 تا 5)

کلید واژه های ماشینی : قریب ،اطفال در ایران ،طب نوین اطفال ،بنیانگذار طب نوین اطفال ،شاگردان ،دکتر قریب ،فرانسه ،دکتر محمد قریب ،بنیانگذار طب ،قریب بنیانگذار طب ،شاگردان مرحوم دکتر قریب ،محمد قریب ،طب اطفال ،طب کودکان ،اساتید دانشگاه ،بیمارستان اطفال ،دوران تحصیل ،مملکت ،متخصص اطفال ،دکتر غلامرضا خاتمی ،دانشکدهء پزشکی تهران ،دکتر اهری ،مطلب ،دانشکدهء پزشکی ،زمینهء طب ،دکتر نعمت‌اللهی ،رشتهء پزشکی ،رئیس دانشگاه ،غلامرضا خاتمی ،مرکز طبی کودکان

صفحه:
از 1 تا 5