Skip to main content
فهرست مقالات

اسلام، اقبال و زبان فارسی در شبه قاره هند

مصاحبه کننده: ؛

مصاحبه شونده: ؛

اسفند 1368 - شماره 72 (7 صفحه - از 3 تا 9)

کلید واژه های ماشینی : زبان فارسی ،پاکستان ،زبان اردو ،مسلمانان هند ،شعر فارسی ،دکتر محمد اقبال ،هند و پاکستان ،فارسی در هند ،استادان دانشگاه ،فرهنگ اسلامی ،دکتر محمد ،کیهان فرهنگی ،فرهنگ ایران ،فارسی و اردو ،تأسیس ،زبان و فرهنگ ،فرهنگ فارسی ،کلاسهای درس ،ایران و هند ،کتابهای فارسی ،دولتهای اسلامی ،پاکستان و هند ،کشورهای پاکستان ،اسلامی هند ،کشورهای اسلامی ،اهل علم ،پاکستان اعزام گردند ،کتابهای درسی ،فارسی دانشگاهها ،هند گردید

صفحه:
از 3 تا 9