Skip to main content
فهرست مقالات

باید به باورهای جوانان عمق بیشتری بدهیم

مصاحبه شونده:

(1 صفحه - از 6 تا 6)

خلاصه ماشینی:

"به همین مناسبت‌ با آقای اسدبیگی مسؤول بخش جوان گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در پی می‌آید: بخش جوانان در دوره‌های قبلی در نمایشگاه‌های استانی برپا می‌شد و برای‌ نخستین بار نمایشگاه بین المللی قرآن را همراهی می‌کند،فلسفهء این حضور چیست؟ از مدت‌ها پیش به فکر آن بودیم تا برای جوانان،که قشر عظیمی از جامعهء ما را تشکیل‌ می‌دهند،زمینهء خلق آثار هنری و فرهنگی با موضوعات قرآنی فراهم آید. چرا که در اغلب‌ نشست‌ها و مراسمی که داشتیم جوانان مدام راجع به دغدغه‌ها و نیازهایشان در موضوعات‌ قرآنی صحبت می‌کردند و این امر را بر آن داشت تا بخش ویژه‌ای در نمایشگاه بین المللی‌ قرآن،برای این قشر طراحی کنیم. اشاره کردید به برگزاری جلسات گفت‌وگوی آزاد میان جوانان و کارشناسان،از سایر برنامه‌های این بخش بگویید؟ هدف از تشکیل این بخش،جذب جوانان به قرآن و فعالیت‌های قرآنی بود."

صفحه:
از 6 تا 6