Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی زبان قرآن در آیات متشابه

نویسنده: ؛

کلیدواژه ها : محکم ،متشابه ،تشبیه ،تاویل ،تمثیل ،نمادین ،احساسات ،شعار ،اساطیر و احوال

کلید واژه های ماشینی : متشابهات ،زبان دین ،گزاره‌های دینی ،آیات متشابه ،خداوند ،اشاعره ،محکمات ،ترازو ،دینی ،قم ،صفاتیه ،اهل تشبیه ،خداوند متعال ،صفاتیه و ضد صفاتیه ،مفاهیم عام ،اهل تأویل ،ضد صفاتیه ،اشتراک معنوی وجود ،معنای ظاهری حمل ،ارجاع متشابه ،حمل کرده‌اند ،حمل کنیم ،معنای ظاهری ،معنوی وجود

این نوشتار بیانگر یکی از دغدغه‌های مهمی‌است که خاطر متکلمان و فلاسفهاسلامی را به خود مشغول داشته‌است. گروهی از اندیشمندان اسلامی در موردفات خبری خداوند و حتی سایر گزاره‌های دینی، ظواهر کلام را معتبر دانستندو گروهی به تأویل روی آوردند. برخی از اینان بدون هیچ پروایی زبان دین رایرشناختاری دانسته‌اند. در غرب نیز متکلمان به دو گروه تقسیم شده‌اند. برخیاز آنها زبان دین را شناختاری و برخی غیرشناختاری خوانده‌اند و برخی بهتفصیل قائل شده‌اند. گروهی زبان دین را شناختاری و تمثیل دانستند و گروهییرشناختاری و نمادین یا زبان ابراز احساسات یا زبان شعاری و یا زبان اساطیریشناختند؛ اما حقیقت آن است که زبان قرآن ـ و به طور کلی زبان دین ـ شناختاریاست.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.