Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر فرهنگ بازار محوری بر عملکرد بازرگانی شرکت های قطعه ساز خودرو مشهد

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (30 صفحه - از 53 تا 82)

کلیدواژه ها :

صنعت قطعه سازی خودرو ،بازارمحوری ،تفکر بازاریابی ،مشتری محوری ،رقیب محوری ،هماهنگی بین وظیفه ای

کلید واژه های ماشینی : مشتری، بازار محوری، بازار محوری بر عملکرد بازرگانی، بهبود عملکرد بازرگانی شرکت‌های رابطه، عملکرد بازرگانی، اطلاعات، عملکرد بازرگانی شرکت‌های، بازار محوی، بازار محوری و عملکرد، عملکرد بازرگانی رابطهء مثبت وجود

تاکنون به صورت نظری بارها ادعا شده است که بازار محوری با بهبود عملکرد بازرگانی‌ شرکت‌های رابطه داشته و موجب سوق دادن بیشتر عملکرد نیروهای سازمان به‌سمت بازار و مشتری می‌شود؛اما تحقیقات منظم و تجربی برای درک عمیق‌تر و اثبات این ادعاها به خصوص در محیط ایرانی کمتر انجام شده است،لذا هدف تحقیق حاضر،بررسی رابطهء بین بازار محوری و عملکرد بازرگانی در محیطی ایرانی است. این تحقیق از نظر روش،توصیفی-پیمایشی مبتنی بر همبستگی می‌باشد.شرکت‌های‌ قطعه‌ساز خودرو مستفر در شهر مشهد به عنوان جامعهء آماری تحقیق درنظر گرفته شده‌اند.در راستای هدف تحقیق،بعد از بررسی نظریه‌های مختلف در عرصهء بازار محوری،مدل جدیدی‌ برای این مفهوم ارائه شد.نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین بازار محوری و عملکرد بازرگانی رابطهء مثبت وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"دعایی*عباس بختیاری** دریافت:48/3/61 پذیرش:48/21/62 بازار محوری/تفکر بازاریابی/مشتری محوری/رقیب محوری/هماهنگی‌ بین وظیفه‌ای/صنعت قطعه‌سازی خودرو چکیده تاکنون به صورت نظری بارها ادعا شده است که بازار محوری با بهبود عملکرد بازرگانی‌ شرکت‌های رابطه داشته و موجب سوق دادن بیشتر عملکرد نیروهای سازمان به‌سمت بازار و مشتری می‌شود؛اما تحقیقات منظم و تجربی برای درک عمیق‌تر و اثبات این ادعاها به خصوص در محیط ایرانی کمتر انجام شده است،لذا هدف تحقیق حاضر،بررسی رابطهء بین بازار محوری و عملکرد بازرگانی در محیطی ایرانی است. در این تحقیق از دو پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است که یکی از این‌ پرسشنامه‌ها به بررسی و سنجش بازار محوری(گرایش بازار)و دیگری به سنجش عملکرد بازرگانی شرکت‌های مورد مطالعه می‌پردازد. (ضمیمه شماره 1) در خصوص فرضیه اصلی تحقیق،وجود رابطهء مثبت بین بازار محوری و عملکرد بازرگانی و معنی‌دار بودن این رابطه مورد تأیید قرار گرفت و به دلیل مثبت بودن این رابطه‌ می‌توان نتیجه گرفت هرچه شرکت‌های جامعه تحقیق توجه بیشتری را به بازار محوری ابزار دارند منجر به بهبود عملکرد بازرگانی در این شرکت‌ها خواهد گردید. باتوجه به‌ یافته‌های حاصل از مطالعهء متون و ادبیات قبلی می‌توان همگرایی و واگرایی نتایج تحقیق‌ در این زمینه با مطالعات قبلی را در جدول ذیل مشاهده کرد: جدول 3-مقایسه نتایج فرضیه فرعی اول با سایر تحقیقات (به تصویر صفحه مراجعه شود) بین بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار رابطه مثبت وجود دارد. جدول 5-مقایسه نتایج فرضیه فرعی سوم با سایر تحقیقات (به تصویر صفحه مراجعه شود) جمع‌بندی و ملاحظات همانگونه که قبلا اشاره شد،هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین بازار محوری و عملکرد بازرگانی بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.