Skip to main content
فهرست مقالات

نسل جدیدی از نویسندگان

نویسنده:

(2 صفحه - از 60 تا 61)

کلید واژه های ماشینی : شوروی، ادبی، رمان، هنری، مسکو، روسی، نسل جدیدی از نویسندگان، سینیاوسکی، داستان، ادبیات

خلاصه ماشینی:

"سینیاوسکی در فوریهء 9891 در مجلهء ادبیات خارجی نوشت:«علت آنکه آثار خود را در غرب به چاپ رساندم و نه در شوروی این‌ بود که به عنوان یک منتقد حرفه‌ای سبک کارم‌ در مطبوعات آن زمان شوروی محلی از اعراب‌ نداشت. اگر رمان‌ هنوز همه چیز در مقابل ماست،اثر واسیلی‌ بلوف جایگزین رمان محل داوری شود می‌توانیم از یک تریلوژی مخرب سخن بگوییم، زیرا در اینجا سه نویسندهء برجستهء روسی در داوری خود پیرامون یک کشمکش روسی‌ توافق نظر دارند. این داوری احتمالا نشان‌ دهندهء شکافی در تاریخ ادبی روسیه است: جدا شدن از یکی از مقدس‌ترین سنن ادبی‌ کشور،یعنی آیین مردم. رمان او که تقلیدی تمسخرآمیز از سنن قدیمی است مرگ مرموز زنی را که‌ ساکن یک مجتمع آپارتمانی در مسکوست با جنایت و مکافات داستایووسکی مربوط می‌کند و ذره‌ای نیز به مبتذل شدن این‌ موضوع قدیمی اهمیت نمی‌دهد. در روند اجتماعی و ادبی‌ جاری بیطرف‌ترین افراد همین نویسندگان‌ هستند زیرا نه گروه اول و نه گروه دوم و نه‌ گروه سوم که مخالفان آنها هستند علاقه‌ای به‌ مسئلهء اشاعهء آزادی در زمینهء زیبایی‌شناسی که‌ موضوع اصلی مورد علاقهء نسل جدید است، ندارند. علاوه بر این با وجودی که بسیاری از اعضای موفق هنرمندان پیشگام در اواخر دههء دوم یا اوایل دههء سوم عمر خود هستند،اما شبکه‌ای از هنرمندان نوجوان،بین 61 تا 52 سال،در صحنهء هنری مسکو فعالیت دارند. آنها آنچه را که واقعا خواستهء غرب است به تصویر کشیده‌اند و تابلوهایی در اندازه‌های مناسب برای دفتر و اتاق نشیمن می‌کشند و متناسب و هماهنگ با رنگ اتاق‌های مدرن تابلوهای نقاشی را رنگ‌آمیزی می‌کنند."

صفحه:
از 60 تا 61