Skip to main content
فهرست مقالات

شعر

(2 صفحه - از 46 تا 47)

کلید واژه های ماشینی : باد، خواب، درخت، وحشت، گذر، صبح، شبنم، آب، نور، خدا، آه، نگاه، چهرۀ، سیاهی شبها، خواب و ظلمت شب، باد و بیدمویۀ بادی، سیاهی خاک، سبز الفت ساز، صبح پاک صدایت، درخت سبز، نور و نایرۀ چشم‌هایشان، آفتاب راه، آفتاب زندگانی ساز، چهرۀ پر، برگی زرد از درخت، عقلهای عافیت، عشق شکست، پای طلب در دیار دوست، گوهای مرد، آب در باغ

صفحه:
از 46 تا 47