Skip to main content
فهرست مقالات

شعر

شاعر:

(2 صفحه - از 38 تا 39)

کلید واژه های ماشینی : شعر، به‌سوی نور به‌سوی چراغ دریایی، مژه، درد، باد، حافظ، شعر حافظ، دور، دور به‌سوی نور، قطار می‌گذردیا

خلاصه ماشینی:

"برهنه از من و تصویر قطار می‌گذردمن نشسته‌اماماتمام راه مرا می‌برد به سوی افق. {Sکسی که گفت به توصیف تو،رسیده غزل#خلاف گفت،که همچون تو،کس ندیده غزلS}{Sچه جای وصف نگاه تو،در غزل،مانده؟#که روی هر مژه‌ات،مست آرمیده غزلS}{Sسحر چو چشم گشایی زخواب،می‌بینم#کنار پنجرۀ خانه‌ات،دمیده غزلS}{Sاز آن شبی که در آغوش جان گشودی چشم#درون هر رگ من،جای خون،دویده غزلS}{Sدوباره از قلمم،شعر درد می‌بارد#کدام راز تو را،باز هم شنیده غزل؟S}{Sاز آن مصرع من،بوی درد می‌آید#که درد هجر تو را،باز،خواب دیده غزلS}{Sشگفت نیست که اینگونه تلخ و غمناک است#به شانه،درد فراق تو را کشیده غزلS}{Sخوشم که از غم هجر تو،بی‌نصیب نماند#اگر زباغ وصالت،گلی نچیده غزلS}{Sهزار سال شدم پیر و مصرعی گفتم#ببین که کار مرا،تا کجا کشیده غزلS}{Sبه شعر حافظ و سعدی،نمی‌توان دیدن#چنین که چشم تو،در دفتر آفریده غزلS}{Sاگر به وصف تو،صد بار هم غزل گفتم#رسید کار به جایی که شد قصیده غزلS}{Sنخوانده از پس حافظ،کسی غزل چون من#به همصدایی حافظ،مرا،گزیده غزلS}-سید حسین الهامی"

صفحه:
از 38 تا 39