Skip to main content
فهرست مقالات

امثال و حکم در آثار خواجو

نویسنده:

(4 صفحه - از 44 تا 47)

کلید واژه های ماشینی : خواجو، کنایه، امثال، سلیمان، کرمان، شیر، قاف، سحر، مار، باد

خلاصه ماشینی:

"{S-«ذره‌ای بیش نبیند زمن سوخته دل#آفتاب من اگر بر سر دیوار آید»S}{S«ذره‌باری از چه ورزد مهر و سوزد در هوا#ز انک چون او شاه انجم را هواداران بسند»S}{S«گر چو ذره وصل خورشید درخشانت هواست#محو شد در مهرواز گردون گردان در گذر»S}{Sرو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز#تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی:S}این بیت منسوب به عبید زاکانی است و در نسخهخطی دیوان انوری نیز دیده شده و در دیوان خواجه بهشکل زیر در آمده است. {S-«صبر ایوب کسی را که نباشد در رنج#حذر از محنت کرمان نکند،چون بکند»S}{S«میل خواجو همه خود سوی عراق است مگر#صبر ایوب خلاصی دهد از کرمانش»S}{S-«ایوب صبوریم که از محنت کرمان#چون یوسف گمگشته به کنعان نرسیدیم»S}{S-«صبر ایوب بباید که شبی دست دهد#که رود چشمم از اندیشه کرمان در خواب»S}طبله عطار:کنایه از صندوقچه و پیشخوان عطار است ودر مواردی که بخواهند چیزهای مختلفی را در یکی جمعشده اظهار دارند به طلبه عطار مثل زنند. {S-«پر می‌زند از شوق لبش طوطی جانم#آری چنکم چون شکرستان من آنجاست»S}(به تصویر صفحه مراجعه شود){S-«طبعم که طوطی شکرستان مدح تست#با نغمه هزار کند صد مفاخره»S}{S-«طوطیان را که به شیرین سخنی منسوبند#قوت جان زان لب شیرین شکرخا مرسوم»S}{S-«اگر شورم کنی ور تلخ گویی#چو طوطی شکرت شیرین جواب است»S}{S-«گوش کن نغمه خواجو که شکر می‌شکند#طوطی منطق شیرین شکر گفتارش»S}{S-«ظلم و ستم گرچه ز دربان بود#از اثر غفلت سلطان بود»S}عاقبت جوینده یابنده بود: {S-«نیابد مراد آنکه جوینده نیست#که جویندگی عین یابندگی‌ست»S}عصای موسی:کنایه از قدرت و توانایی خارق‌العادهاست."

صفحه:
از 44 تا 47