Skip to main content
فهرست مقالات

تئاتر عروسکی، زبان سوم هنر نمایشی

مصاحبه شونده: ؛

آبان 1370 - شماره 77 (2 صفحه - از 106 تا 107)

کلید واژه های ماشینی : عروسک ،نمایش ،تئاتر عروسک ،نمایش عروسک ،هنر ،هنر نمایشی ،خیام ،زبان ،کیهان فرهنگی ،غریب‌پور ،کارگردان ،بازی ،نمایش عروسک در ایران ،ایران ،تئاتر عروسک ایران ،نمایشگر ،شعر ،فرهنگ ،نمایش عروسک ایران ،سومینفستیوال بین‌المللی نمایش عروسک ،تئاتر عروسک جهان ،کودک ،نمایش عروسک تهران ،استاد ،زبان سوم هنر ،کارگردان و کارشناستئاتر عروسک ،سایه ،ایران با تئاتر عروسک ،نمایش عروسک در ایران وجود ،عروسک ایران

صفحه:
از 106 تا 107