Skip to main content
فهرست مقالات

تبادل یا تهاجم فرهنگی؟

نویسنده:

(4 صفحه - از 24 تا 27)

کلید واژه های ماشینی : اسلام، قرآن، ژاپن، غرب، تهاجم فرهنگی، علم و تکنولوژی، علمی، دولت، جهان اسلام، جهان

خلاصه ماشینی: "معلوممی‌شود که چند سال پیش از آن گروهی از کره جنوبی از&%07912FYKG079G% مالزی دیدن کرده بودند و به تابلوئی که روی آن آیهشریفه: {/«ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر و اما بانفسهم»/}(الرعد11/)(خدا چیزی را که از آن مردمی استدگرگون نکند تا آن مردم خود دگرگون شوند)حک شدهبود،برخورد کرده و معنای این جمله را پرسیده بودند کهبرای آنها ترجمه شده بود. ما در این مملکتاسلامی چند تا از اینها را داریم؟چرا باید هزینه همه چیزبه عهده دولت گذاشته شود و بخش خصوصی باری ازدوش دولت در انجام این امر مهم بر ندارد؟ همکاری بین سازمانهای دولتی و بخش خصوصی ازاهمیت خاصی برخوردار است. در جوامع پیشرفته بسیاری از مسئولیتهایاجتماعی به عهده خود جامعه است و مردم نسبت به آنچهدر محیطشان می‌گذرد حساسیت نشان می‌دهند و بههمین جهت سیاست‌گزاران نیز مجبورند مراعات نظرمردم را بکنند و اگر محصولی بد از کار درآید عکس‌العملجامعه خودبخود آن را از دور خارج خواهد کرد. تاکانوساناکامورا،استاد سابق دانشگاه توکیومی‌گوید:«اگر ژاپن در توسعه و ترمیم اقتصاد خود موفق شد،در واقع مهمترین عامل آن را باید در کوششهای افرادی که در صنایع مختلف نقش داشتند جستجو نمود و نه در سیاستهای دولت»(5) (و)عامل مهم دیگری که در اعتلای علمی کشور نقشاساسی دارد بررسی عمیق مشکلات فرهنگی-اقتصادیجامعه است. یکی از سران انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی مقیمآمریکا،چند سال پیش برای اینجانب نقل می‌کرد کهبعضی از دانشجویان مسلمان ایرانی مقیم خارج پس ازتحصیل به قصد کارآموزی کوتاه مدت در بعضی ازمؤسسات آمریکایی مشغول کار می‌شوند،ولی کمی کهکار کردند و وضع مادی‌شان خوب شد دیگر از فکربازگشت به ایران منصرف می‌شوند."

صفحه:
از 24 تا 27