Skip to main content
فهرست مقالات

نیست روی آنکه بتوان گفت راز

مصاحبه شونده:

خلاصه ماشینی:

"نیست روی‌ آنکه بتوان‌ گفت راز دکتر محمد روشن‌ کیهان فرهنگی:تیپ‌شناسی روانی را که به گونه‌ای نمادین در منطق الطیر عنوان می‌شود،چگونه ارزیابی‌ می‌کنید؟ دکتر محمد روشن:«منطق الطیر»در آثار عطار اثری برگزیده است. کیهان فرهنگی:مهم‌ترین آثاری که‌ دربارهء عطار،آثار،افکار و اندیشه‌های وی‌ شناخته‌اید،کدامند؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود) دکتر روشن:از اثاری که دربارهء عطار نگاشته آمده، اثری ماندگار از استاد بی‌مانند شادروان بدیع الزمان‌ فروزانفر است،با عنوان«شرح احوال و نقد و تحلیل‌ آثار شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوری». ق«در سبب نظم کتاب و تاریخ آن فرماید»: «مرا از شاعری خود عار ناید که در صد قرن چون عطار ناید کز این طور و نمط صد عالم اسرار بود یک شمه از دیوان عطار» (مجموعهء آثار شیخ محمود شبستری،چاپ کتابخانهء طهوری،ص 69) در شاعری عطار جای سخن بسیار است. شایان یادآوری است شادروان دکتر مهدی‌ حمیدی شیرازی به سال 1345 گفتارهایی در نقد و بررسی شعرهای عطار در ماهنامهء ادبی«یغما»نوشت و او را شاعری متوسط بل فروتر از آن دانست،و این‌ سخن چندان بر پاره‌ای خوانندگان گران آمد که‌ نامه‌های ناسزا به مجله و آن شادروان نوشتند،تا استاد شادروان حبیب یغمایی ناگزیر نشر آن سلسله مقاله‌ها را ناتمام گذاشت. کیهان فرهنگی:ویژگیهای نثر عطار در تذکرة الاولیاء و منابع این اثر کدامند؟ دکتر روشن:چنان که خوانندگان«تذکرة الاولیا» خود به مطالعه دریافته‌اند،عطار خود را مقید ساخته تا در سرفصلهای هر عنوان از بزرگان و عارفان به سجع و موازنه سخن بگوید به مثل در اولین گفتار آورده: «ذکر ابن محمد جعفر الصادق علیه السلام."

صفحه:
از 10 تا 11